ETS170: 2008VT1

Nedan finns studenternas egna förlag på tentauppgifter som lämnats in under kursens gång, tillsammans med kursansvarigs kommentarer. 

 

OBS! Dessa tentaproblem är av varierande kvalitet och bedömningsmallarna kan i många fall diskuteras och innehåller ibland sakfel, så när ni använder dessa problem för att tentaplugga så får ni själv bilda er en uppfattning om deras värde som kunskapsutvärderingsinstrument. 

Tentaproblemförslag med kommentarer:

Inlämning 1

Grupp A

+ Bra frågor med tydliga motiveringar och litteraturhänvisning. God täckning av litteraturen. Ambitiöst upplägg. Överlag bra val frågor och frågetyper. Koppling till inlärningsmål.

- Uppgift 1 motivering: Är inte "personer som handlar" "relevanta aktörer"?? Uppg 2: En del svar är inte helt entydiga och jag kan tycka att det kan tolkas på olika sätt. Tex första frågan: Det står inte "alla" det står en "stor del" så jag tycker kanske att D också skulle kunna passa som rätt svar. Uppg 4: om 2 är på domännivå varför är då 5 på produktnivå? Uppg 5.: Scenarier kan väl visst vara tydliggörande av krav? – läs Weidenhaupt där man visar att ordet "scenario" täcker in många olika typer av krav.

 

Grupp B

+ Överlag bra val av frågor. Koppling till inlärningsmål. En del nya grepp som jag inte sett tidigare.

- Motiveringar till varför rätt/fel kunde varit lite mer av. En del sakfel, tex fråga 1: R4 är målnivå och inte designnivå. R3 är nog snarare produktnivå, då det inte står hur pekaren ändras. R2 skulle kanske kunna anses vara designnivå, då en aktör i domänen omtalas. Fråga 3 kanske väl svår utan att ange att det bara är exakt 4 som är rätt. Man kan ju tänkas ha förstått även om man glömt djuren…  Fråga 6 lutar åt för mycket minneskontroll på detaljer som inte är extra viktiga. Minneskontroll kan vara ok men då ska det vara på centrala delar av teorin som tex fråga 2.

 

Grupp C

+Överlag bra frågor. Litteraturkoppling. Motiveringar kring inlärningsmål.

- Saknar ibland motivering till varför just dessa alternativ är rätt där det inte är uppenbart. Uppgt 3 kanske misstolkas om man inte beskriver vilken domän det gäller. Fråga 4, man skulle nog kunna argumentera väl för att 5000-meterskravet är ett ickefunktionellt krav på domännivå. Fråga 6: man måste faktiskt inte jämföra alla med alla. Fråga 14 – kan det inte hända att man hittar alla slags krav när man skärskådar prototypen tex tillsammans med framtida användare?

 

Grupp D

+ Flera bra frågor. Koppling till inlärningsmål finns.

- Saknar motiveringar till varför icke-uppenbara svar är rätt. Saknar litteraturreferenser. Uppgift 7: Är inte säker på hur man ska veta vilka som är A, B, C – det beror kanske på vem man frågar och när? Tar man sådana krav från "verkligheten" får de nog vara extra klockrena.Uppg 9: det är nog rätt vanligt att konkurrenter vill köpa "vår nya produkt" för att skruva isär den och kolla... Uppg 10 är lite svår om man inte känner till företagen. Vi ska ju inte testa allmänbildning om svenskt näringsliv i första hand.

 

Grupp E&H

+ En del bra frågor.

- Saknar lite mer detaljerad koppling till inlärningsmål och litteratur. Saknar motivering till varför rätt/fel där det inte är uppenbart. Lite väl mycket språkfel, ofullständiga meningar etc. 1P Stämmer bättre på computer-centric use cases. Man kan mycket väl lägga användningsfall på domännivå. Detta är ett knepigt område då begreppet "use case" används för flera ganska olika kravstilar/tekniker.

 

Grupp F

+ Bra frågor. Bra koppling till litteratur och inlärningsmål.

- Kunde varit lite bättre på att motivera varför vissa svar är rätt. Uppg 1: "snabbt" jämfört med vadå? Uppgift 2 Var står det på sidan 66 eller annorstädes att VW inte är lätt att lära och går långsamt och oanvändbart i eliciteringen? Uppg 3e Kontextdiagram… Själva transaktionerna syns inte i kontextdiagramet.

 

Grupp G

+ Bra frågor. Bra koppling till litteraturen. Bra motiveringar. Intressant ny form i uppgift 3.

- En hel del problem verkar nästan lite för svåra, tex 3 och 7. Problem 4 känns tveksamt (ni nämner själv "banka in"...). Problem 6: är kravet om  "kognitionellt flöde" på design-nivå?

 

Inlämning 2

 

Grupp A

+Bra frågor, litteraturhänvisingar och motiveringar.

-Vissa frågor lite väl svåra och kanske inte klockrena i svaren. Tex fråga 2 om validering: Krav 1 är till viss del verifierbart, det handlar snarare om graden av verifierbarhet; inte svart eller vitt. Om man lägger till väglag och däck har man specat fler omständigheter, men det finns nog rätt många omständigheter som man skulle kunna specificera. När har man nog med omständigheter för att vara nöjd? Det blir alltså en gradskillnad i verifierbarheten och denna komplikation fångas inte väl av denna fråga och jag är osäker på vad som är rätt eller fel…

 

Grupp B

+Bra frågor och hänvisningar till litteratur. Viktiga områden.

-Lite tunt med motiveringar till varför vissa svar är rätt/fel. Dessutom sakfel fråga 6: undo ska vara update.

 

Grupp C

+Bra frågor och litteraturhänvisningar. Vissa motiveringar till varför rätt och fel.

-Saknar vissa motiveringar till varfö rätt och fel (tex fråga 8). Fråga 9 är ingen lätträttad kryssfråga som var uppdraget.

 

Grupp D

+Bra frågor, motiveringar, hänvisningar.

-Vissa svar kan man diskutera. Är spårbarhet ALLTID viktigt? Fråga 6 lite väl lätt/stor plats för få poäng.

 

Grupp E

+En del bra frågor. Vissa nyskapande frågor även om svaren nog kan vara diskutabla.

-Saknar motiveringar och litteraturhänvisningar. Vissa frågor kräver onödigt mycket domänkunskap. TCP/IP ASCII. Jag förstår er frågan "Varför är intressentens mål med produkten?" Vad för kravkunskaper testar egentligen Uppgift 4, eller är det mer sunt förnuft eller domänkunskap som testas?

 

Grupp F

+Bra frågor och hänvisningar.

-Tunt med motivering varför rätt/fel.

 

Grupp G

+Bra frågor, motiveringar, hänvisningar.

-Min maggropskänsla säger mig att många av dessa frågor är riktigt svåra och det är nog ganska få som kommer att klara dem. Frågan är var ribban ska ligga?