First Hand-In

A1:

+ Många bra frågor. Bra översikt med koppling till inlärningsmål.

- Fråga 2: Handlar det om produktvalidering eller kravvalidering?; Frågorna 7,8: förklarar verkligen anledningen påståendet?? Fråga 10: vad har objektorientering med detta att göra?

C1:

+ Flera bra frågor och relevanta motiveringar.

- Fråga 1: Även privata företag kan väl göra upphandling?  Fråga 2: Förklarar verkligen anledningen påståendet? Problem 4: "Difficult" is probably more true than "impossible"

D1:

+ Many good problems.

- When you use "Always" it is often easy to guess that it is false. The brainstorming reason is problematic.

E1:

+ Some good problems.

- Several questionable statements.  6: Missing motivation. 1: Do you mean product validation or requirements validation? 2: There may be COTS that have extension possibilities if you pay more. 3: Why can't e.g. new goal level requirements come from prototyping? 5: Virtual windows are supposed to put (often product- or domain-level) requirements on data rather than designing the user interface.  8: Perhaps not the most important part of that paper. 9. What do you mean with "smaller threshold"?

F1:

+ Många bra problem.

- 2: "fördömande fel"?? Förstår ej motiveringen. 7: Ordet "måste" signalerar lätt att det är falsk...

G1:

+ Good with connection to learning goals and overview. Many good problems.

- Words like "only" and "always" and "all" are easy indicators of false statements... 2: Well, design-level requirements can actually help implementation if they represent the “best” solution – the problem is that this is not always the case... Sometimes they are the only solution allowed and then they help directly with design.

H1:

+ Several good problems.

- 1: The proposition is actually two propositions. What is "use state goals"?  3. If we take away "far" is the reason the true? 7: Which type of scenarios do you mean? 9: "Always" makes it easy to guess that it is false.

I1:

+ Many good problems. Good motivations.

- 3: Hmm. That probably depends on which level the data model is at.  5: If you restrict the features you use to features in existing products it may work.

J1:

+ Many good and relevant problems.

- 9: Are there exactly 3 main factors?? Why not four? Both P & R seem false.

Second Hand-In:

A2:

+ Flera bra tentaproblem.

- En del tolkningssvårigheter.

3: Lauesen skiljer på open target och open metric – vad avses egentligen här?

5: Kan ett förslag ha en "förståelse"?

8: Varför är inte rätt svar A?

9: är det verkligen den muntliga kommunikationen som möjliggör inflytande – kan man inte ha inflytande med dokumentaterade beslut också?

B2:

+ Några bra uppgifter. Trevlig ide med mer sammanhang i uppgifterna – dock fungerar det inte så bra:

- Generellt problem är rimligheten i tentandens möjlighet att falsifiera händelseförloppet i påståendet, se tex 1,2,4, 10 : Hur kan tentanden avgöra om själva händelseförloppet är "rätt" eller "fel"?

3: Varför är inte rätt svar A?

C2:

+ Många bra tentaproblem.

- 6: Vad är "missbruk av användningsfall"? 9: Who are "we"? The agile context is not evident in the statements.

D2:

+ Flera bra problem.

- 3. The proposition is actually several propositions and the first seems to be true.

5. Är inte det rätta svaret här E?

6. Motiveringen är inte helt lyckad – consistency (konsekvens) har en mer generell betydelse. Dessutom är cirkulära inkonsekvenser i FP inte så som ni beskriver det.

E2:

+ Flera bra uppgifter.

- Flera oklara motiveringar, tex:

1: Motiveringen antyder att det rätta är A,B eller C (?) snarare än D? 

5: The motivation is a bit strange; the benefit of maing some stakeholders unhappy may e.g. be reduced cost.

7: Tillförlitlighet innehåller fler aspekter. Känns lite svårt att saga "fel" om man inte tagit upp allt, och MTBF är heller inte allt...

F2:                     

+ Många bra frågor. Bra motiveringar.

- 6: Detta gäller väl inte nödvändigtvis granskningar generellt, utan avser här användbarhetsutvärdering med s.k. heuristisk evaluering?

10: Tveksam formulering.

G2:

+ Bra med översikt av hur frågorna täcker inlärningsmål. Många bra frågor.

- Ni har inte täckt inlärningsmål 6 så bra i er samlade mängd tentauppgifter. 2:ans anledning verkar falsk - man kan väl ha kortare svarstider genom bättre mjukvara?

H2:

+ Flera bra uppgifter.

-  2: Do you really mean that no functional omissions can create usability problems?

4: "Always" is almost always false...

I2:

+ Several interesting questions.

- You could have spread your problems on more learning goals and literature parts.

2: Even if they are rare, extreme cases may be very relevant, especially for parts of functionality that is supposed to be enacted in extreme situations.

J2:

+ Several interesting questions.

- 1: "Always" is almost always false...

4: "Early"?? But you require a running system? Or do you mean a prototype?

9: A bit too obvious...