Tentaprobleminlämning 1

Grupp A

+Bra med tabell som ger översikt av litteraturreferens och inlärningsmål. Överlag bra och genomtänkta frågor. Bra motiveringar.

2: Verifikation -> Verifiering. Definition av verifiering missvisande. Alla krav?? Se även fig 7 [Lau:7]

3: kan vara svårt att hävda att A är fel då förklringsrelationen kanske ändå finns?

5: ”Enkla datauttryck” – Enkla?

7: (Use case brukar kallas användningsfall på svenska). Ni har ”för att” i anledningen – en slags anledning i anledningen (kaka på kaka?). Här har vi problemen med att användingsfall finns i många olika varianter, så frågan är om det verkligen är ett korrekt påstående vad gäller domännivå…

9: ”korrekt” prioritering??

 

Grupp B

+Överlag bra frågor och motiveringar.

(Saknar numrering av frågorna, varför nedan kommentarer är svårspårade.)

: ”Data Models” översätts till datamodeller. Kanske kan nog även själva notationen upplevas som svår av lekmän.

: Visst är det väl en fördel att egenskapskrav är lätta att formulera?!

: ”tillhandaha”?

: Kopplingen mellan ”mindre känsliga” och ”mer trovärdigt” är inte solklart. Dessa begrepp kanske borde redas ut lite mer i motiveringen…

: Alfa/beta-modellen är kanske bäst att använda i efterhand när man vet ”facit” på vad man borde valt. Det ligger i definitionen av alfa resp. beta att det handlar om en klassificering givet ”perfekt” information.

: Vad betyder svarsalternativ F???

 

Grupp C

+ Bra att frågorna ofta innehåller exempel. Många bra frågor och motiveringar.

7: Är det inte bra att fråga användarna?? Kan man inte hävda att påståendet är ett korrekt uttalande?

10: Kan man inte hävda att anledningen åtminstone delvis förklarar påståendet?

 

Grupp E

+ En hel del bra frågor och motiveringar.

1: Hmm. Denna fråga ger en ganska förenklad syn på den rätt mångfacetterade diskussionen om uppdelningen av krav på olika nivåer. Jag ser problem med att ta med en såhär pass ”fyrkantig” definitionsdeklamering på tentan, när vi samtidigt i kursen försöker nyansera och problematisera uppdelningen…

2: Det är rätt många aktiviteter som förekommer ”utanför produkten”. T ex hela jordens befolknings aktiviteter… Avgränsningen kring aktiviteter som handlar om interaktion med systemet kan vara på sin  plats.

7: Fullständighet är väl en svårighet även i MDRE?

10: Vad menar ni med användarscenario? Jmf diskussionen om de olika tolkningarna av begreppet scenario. Här behövs ett förtydligande och kanske hänvisning till det engelska begreppet för att ge frågebesvararen en rimlig chans att förstå frågeställarens resonemang.

 

Tentaprobleminlämning 2

Grupp A

+Återigen: Bra med tabell som ger översikt av litteraturreferens och inlärningsmål. Överlag bra och genomtänkta frågor. Bra motiveringar.

1: Är det verkligen fel att specificera gränssnitt och övergripande krav?  Problemet är väl mer *vem* som tar ansvar för helheten… Vad betyder ”integreras oftare” - oftare än vadå?

4: Det är ganska lätt att genomskåda att ett påstående är falskt om det innehåller alltför ”dogmatiska” eller långsökta utsagor…

(6: ”i isolation” tveksam översättning.)

9. Hur skulle anledningen kunna misstas för falsk, när det är mer en historiebeskrivning? Jag hade nog hellre valt ngt i stil med: P=bara för att kunden är tyst ska man inte tro att den är nöjd. A=missnöjda kunder kanske inte svarar på undersökningar. Rätt svar: A

 

Grupp B

+ Flera bra frågor och motiveringar.

- Det hade varit bra om ni hade numrerat frågorna.

: En del påståenden är egentligen ett ”och” mellan flera påståenden, vilket gör relationen till anledningen mer oklar. 

: Är inte påståendet angopen target” sant?

: Vad är ”datanivåkrav”?

 

Grupp C

+ Flera bra frågor och motiveringar.

1,3,4:”det går inte” ”ska bara avse” ”entydigt svar”: Det är ganska lätt att genomskåda att ett påstående är falskt om det innehåller alltför tvärsäkra utsagor…

6: Kanske kan faktiskt SLUT också vara till nytta för elicitering, inte bara validering?

8: Mindre tvetydiga blir de väl om man har bättre underlag??

9: Denna fråga känns kanske inte som den viktigaste att ställa på en tenta i ämnet releaseplanering 

Grupp E

+ Flera bra frågor och motiveringar.

2: Procentsatsen anger väl andelen av användandet/tiden/anropen etc snarare än funktionen?

10: Översättningarna mindre lyckade här, nästa obegripligt t.ex. ”fokusgrupp”, affärsfunktion”.