ETS170: 2007VT1

Nedan finns studenternas egna förlag på tentauppgifter som lämnats in under kursens gång, tillsammans med kursansvariges kommentarer. 

 

OBS! Dessa tentaproblem är av varierande kvalitet och bedömningsmallarna kan i många fall diskuteras och innehåller ibland sakfel, så när ni använder dessa problem för att tentaplugga så får ni själv bilda er en uppfattning om deras värde som kunskapsutvärderingsinstrument. 

Tentaproblemförslag med kommentarer:

Inlämning 1

Grupp A

+De flesta frågorna är förståelseinriktade och relevanta. Bra omfattning och täckning.

-Fråga 2 minneskunskap på inte superviktig område. Fråga 3 undvik dubbla negeringar. Anvädarfall->användingsfall. Jag tror 9:an har fel svar - borde vara typ observationer eller uppgiftsdemonstratiner eller likn. Uppgiftsbeskrivningar är svåra om man inte kan beskriva sina uppgifter... 10: det finns faror med att lita på 3 & 5- 2 är det mest klockrena syftet. 11: Är inte R3-D också rätt? 13: Gäller inte B också för enskilda krav?

Grupp B

+De flesta frågorna är förståelseinriktade och relevanta.

-5: minnestest. 6:HM och ICA konkurrerar båda om samma kunders plånbok.

Grupp D

+De flesta frågorna är förståelseinriktade och relevanta. Bra bredd. Bra att koppla ihop olika delar, tex i fråga 4 (även om jag inte förstod riktigt hur det var meningen man får kryssa).

-1i) men då kallas de inte för virtual windows enlig lauesen utan screens&prototypes. 2) några inslag av minnestest, men ok för det är viktigt.

Grupp E

+Vissa frågor är förståelseinriktade och relevanta.

- Lite mycket slarvspråk ock stavfel. Ngt begränsad täckning.1b:Att börja en anledning med "detta" är inte lyckad då den relaterar till ett felaktigt påstående. 2"Ett context diagram, är hjälpfullt i för att" märklig svengelska.

Grupp F

+De flesta frågorna är förståelseinriktade och relevanta.

- Vissa motiveringarna handlar inte om hur ni har resonerat när ni valt olika svarsalternativ. 1:Förhandlingar kan väl visst användas när man har för många krav? 2: Granskningar kan väl visst hitta dåliga krav?  3: Porter är väl inte portföljanalys?

Grupp G

+De flesta frågorna är förståelseinriktade och relevanta.

-Skralt med motiveringar. 1:7D är väl mer rätt? 2:4Anledningen skulle nog kunna tolkas som sann? 3: Mer en översättningsträning i vissa fall.5:4:an känns delvis korrekt.

Grupp H

+Vissa frågorn är förståelseinriktade och relevanta.

-2:Anvädningsfall är ofta omnämnda i eliciteringssammanhang  (av andra än Lauesen). 3:Förvirrande med flera sakfel. 4: Känns inte riktigt rätt att kräva att veta att accuracy ligger under efficiency i McCall - viktigare är att förstå vad accuracy är.5:För lätt fråga - det står ju i diagrammet. 7. I huset? Konstig översättning.

Inlämning 2

Grupp A

+Några bra frågor

-4,5 har båda ett konstigt alternativ E - ni har förvillat er själv i dubbla negeringar; 5E är väl rätt att det är fel??, 6 borde vara ett "inte" med i frågan?? 9K2 har väl också med rpestanda att göra - svårt att dra tydlig gräns här mellan usability och efficiency/performance. Fråga 10 är inte bra - ointressant med antalet och dessutom sakfel - ska vara designOberoende.

Grupp B

+Bra att ni gått utanför Lausen och letat frågor på artiklar mm. Flera bra frågor på förståelsenivå. Uppg 4 o 6 bra och innovativa!

-Uppg1 är intressant men blir konstig när ni tar med "Därför att" i formuleringen - då kan inte påståendet i anledningen stå för sig själv. Uppg 4 "utfall"vad är det??

Grupp C

+Vissa bra frågor.

- Flera sakfel och tvetydigheter. Minnestestfrågor. 1a är svårtolkad; "ofta" kan vara rätt - i svaret står det "inte alltid" och dessa två står ej i motsats till varandra; 1b Vadå "grupper" är de olika på ngt sätt? 2:an känns inte klockren. Kan man inte hitta användbarhetsproblem i fokusgrupper?? 5 syftet med att hitta fel är väl att sedan fixa dem även om detta inte ingår som aktivitet i själva granskningen??  Flera frågor borde ge mer än 0,5 då de kräver fler kryss - 0,5p per korrekt kryss/okryss behövs för att svar ska ge utdelning på bra sätt.

Grupp D

+Bra ideer till nya sätt att ställa frågor.

-1 produktkvalitet är en vinst men är riskhantering en vinst? "bättre riskhantering" är en vinst. 2c är välkategorisk, heuristisk utvärdering kan vara billigare, 2d "falskt, nästan sant" ?? 5c) även marknadsdriven produktutveckling kan ha förutbestämda releasdatum

Grupp E

+Bra ideer till frågetyper. Bra nivå och inriktning mpt förståelse.

-Fråga 1 är bra tänkt vad gäller formen men innehållet vilseledande och tvetydigt. Jag skulle vilja ge rätt för CCCBC.

Grupp F

+Intressanta nya sätt att ställa frågor på. Fråga 1 bra, klurig då flera kryss krävs (kanske för klurig?).

-Fråga 2 svar 8 kan vara C istf D? Fråga 3 svar 2 kan även vara D?

Grupp G

+Bra bredd i täckningen av litteraturen

-Fråga 2 väldigt svår - borde kunna göras enklare. Fråga 3 har problematisk rättningsmall då tex C&D även kan vara relevant för scenario 1. Fråga 4 saknar motivering till varför rättningsmallen är som den är - känns inte klockren.

Grupp H

+Flera bra frågor. Fråga 2 är tydlig, entydig och därmed lätträttad. Första frågan om labbarna hittills.

-Fråga 1 har problemet att flera alternativ kan vara rätt vilket inte finns med i rättningsmallen. "UML-diagram" är inte samma som "datamodell".  Fråga 4 är svår och har en krånglig konstruktion och verkar inte entydig.