A1
+ Många bra uppgifter. Oftast bra koppling mellan påstående och anledning på frågor där alternativ A är rätt svar.

- Problem 3: Är det inte bra att interagera med slutanvändare?? Problem 5: "preposition" -> proposition (sv. påstående). Problem 6: Men om det saknas ngt i matrisen kan man kanske upptäcka spårbarhetsproblem och därmed möjliggöra bättre spårbarhet?

A2
+ En del bra frågor.

- Problem 1: Menas alla "existing practices"? Tveksam fråga då anledningen är svår att bedöma sanningshalten i. Det kanske finns existerande praxis med andra metoder än QUPER som har förklaringar av kvaltetsaspekter. Problem 2 "always"?! är aldrig :) bra att ha i varken anledning eller påstående eftersom det ofta är "fel". Problem 5: "good" och "bad" skulle kunna tolkas som de med hög eller låg prioritet.

B1
+ En del bra frågor (tex Fråga 3).
- Fråga 1: "analyster" -> analytiker?? Blir svår fråga med hittepåord. Fråga 2: "betraktning"?? "Alla"+"essentiella"?? Är påståendet verkligen sant i allmänhet? Fråga 4: Är påståendet verkligen falskt? Fråga 5: Är anledningen verkligen falsk? Kan man inte få ta med en konkurrent i intressentanalysen även om man inte har samarbete med den? Fråga 6: "...så kommer testar man..."???

B2
+ Flera bra frågor.
- Fråga 1: Långa utsagor. Andra meningen är mer en motivering. Lite väl lätt. Fråga 2: Texten på sid 209 gäller väl egentligen tillgängligheten av gränssnittsspecifikationer så kanske bättre att fråga om det än att göra antaganden om alla kommersiella system i allmänhet? Fråga 3: En relation som är en hierarkisk nedbrytning skulle kunna betraktas som ett slags beroende-länk. Fråga 4: Alpha/Beta är ingen teknik för att prioritera krav - det är en modell för att resonera om beslutskvalitet.

C1
+ Flera frågor utan alvarliga problem, tex 4-6.
- Fråga 1: Påståendet är alltför svepande för att kunna anses generellt sant. Poängen på sidan 90 i boken har att göra med att lämpligheten i att ställa krav på specifik skärmdesign när man utvärderar befintliga produkter på marknaden. Det står *inte* att det i allmänhet inte ska användas prototyper i marknads-driven utveckling... Fråga 2: Svårt att hävda att påståendet är generellt korrekt så som det är formulerat här. Fråga 3: Påståendet borde mildras för att kunna anses vara sant, i stil med t.ex. "I flera fall har det visat sig att..." Fråga 3: Denna fråga missar helt kostnadsaspekten. N-faldiga inspektioner används nog mest när det är säkerhetskritiska system och kostnaden motiverar detta.

C2
+ Flera bra frågor, tex fråga 4.
- Fråga 1: Vore bra att ange projekttyp i påståendet för att det ska bli tydligt att design-nivå-krav är svårare att få till. Fråga 2: "generellt" och "alltid" är aldrig generellt bra i tentafrågor :) Fråga 6: Vad är en ER-process? Undvik förkortningar i frågorna.

D1
+ Många bra frågor.
- Fråga "Reqts mgmt" Kan inte ändringsbenägenheten förklara behovet av ändringshantering?? Fråga "Tillståndsdiagram" - hmmm. Värderingen av "främst" och "enkla" kan bli ganska godtycklig av tentanderna... Vilken kunskap testar egentligen denna fråga?

D2
+ Många bra frågor.
- Fråga Task Support: är påståendet verkligen sant? Det kan väl både bli en enkel och en komplex lösning beroende på problemet och designen?

E1
+ Flera bra frågor.
- Q1: lite för lätt/uppenbar... Q2: "a overview" -> "an overview" Varför förklara inte anledningen påståendet?


E2
+ Flera bra frågor.
- Q2: Men en bug påverkar också användbarheten! Alltså är väl påståendet sant??

F1
+ Några bra frågor.
- Fråga 1.1: kategoriska uttalande så som "endast" är ofta lite för lätta att identifiera som felaktiga, efter som det är så mycket i kravhantering som är beroende av sammanhanget och sällan generellt "alltid" sant eller "aldrig" falskt. Fråga 1.3: Kan man aldrig få fram krav som beskriver "varför" eller användarnas mål medan man visar en prototyp?? Fråga 1.4. Ordet "högnivå" är kanske svårtolkat - bättre att prata om specifik nivå i goal-design-skalan eller prata om abstraktionsnivå i termer av graden av detaljrikedom. 1.5. Är det inte delar av ett system som finns som noder i ett flödesdiagram? Se speciellt punkt 2 på sidan 145.

F2
+ Flera bra frågor.
- Fråga 1.2: Olycklig formulering i påståendet då kvalitetskrav ofta definieras som "hur bra" funktionerna är - dessutom ingår förvirrande nog "functionality" som en dimension i ISO9126 så detta blir ingen bra tentafråga... Fråga 1.3: Det verkar här som man själv kan välja beroenden, men ofta finns beroenden där av en anledning som man inte alltid kan påverka.

G1
+ Vissa väl valda områden att ställa frågor om
- men lite för många problem i själva frågorna.
- Fråga 1: Undvik akronymer i frågorna. En utsaga är inte falsk bara för att utsagan inte täcker in allt. "Not solely" är ingen bra anledning för att säga att påståendet är falskt - det står inte i frågan att man ska tolka det som att utsagan endast avser detta. I själva verket är det så att rättviseaspekten ofta är väldigt viktig i offentliga upphandlingar. Fråga 2. Virtuella fönster är *inte* en design av utseendet utan en modell av vilka data som kan/ska lagras i systemet. Fråga 3: Finns det tekniker som bara har nackdelar?? Q4: Vad är "a final tool"? Q5: Kan det inte vara så att det fattas ett mål? Ordet "should" är för starkt här. Q6: Lite väl uppenbar. Finns det inte "djupare" saker att ha med på tentan i kap 8?

G2
+ Flera bra frågor.
- Q1: Tekniska gränssnitt är väl visst design?! (Men inte design av användargränssnitt...) Q2: "Useless" är starkt ord - blir lite för uppenbart fel för att vara en bra tentafråga.

H1
+ Frågor finns.
- Följer inte riktlinjerna. Vilket är rätt svar A-E?

H2
+ Några bra frågor.
- Problem 3: Känns inte så viktigt att fråga om var bokstäverna i en akronym kommer ifrån. Vore bättre att fråga på ngt som har med förståelsen av denna kontroll att göra. Problem 5: Svårtydda formuleringar. Problem 6: "Alltid" bör alltid :) undvikas. Plausibel anledning utan större värde som tentafråga.

I1
+ Flera bra frågor.
- kap1: Lite väl svår i resonemanget. Motiveringen är kanske bättre som påstående. kap8: Men användarintervjuer är väl ändå användbara? Tveksamt om denna tolking av rätt svar håller på tentan...

I2
+ Flera bra frågor.
- [Lau:5,7] "Alltid" är inte alltid toppen att ha i en fråga :) Påståendet är för plausibelt. [Lau:6, QUPER] Hmmm. Det är inte brytpunkterna som är kraven det är "targets" (målnivåerna) som pekas ut i relation till brytpunkterna. [Lau:9, INSP] Känns inte så viktigt att fråga om var bokstäverna i en akronym kommer ifrån. Vore bättre att fråga på ngt som har med förståelsen av CRUD att göra.