ETS170; 2012; Exam problems by students

First Hand-In

A1:

+ några ok tentaproblem

- 1: "är en bra och enkel" utan sammanhang kan vara riskabelt för tentafrågor – kanske bättre att ta med problemet med tekniken i påståendet?; 2: detta blir mer klockrent om man gör upphandling specifikt för COTS; 3: Kan man inte tycka att anledningen är en förklaring till varför man gör som m an gör i påståendet?  - om inte annat så saknar jag en motivering till varför ni har valt B; 4: hur kan "förhållandet" ge en "överblick"?; 5: "väldigt bra" säger inte så mycket om vad som är bra – oftast bättre att karaktärisera "brahet" snarare än att bara hävda den. 6: påståendet plausibelt – försök negera det ...; 7: hade det varit mindre fel om man tog bort "väldigt"?; 8: hurdå "ett gränssnitt" – finns det mer än ett?; 9, 10: ange gärna vilken artikel som avses om ni i frågan hänvisar specifikt till litteraturen.; 10: "om man vill [ha] ett" ??

B1:

+ flera bra tentaproblem; bra översikt av täckning av teorin

- 1: det verifiering även om inte båda parter är med; 2: "bäst" är lite väl kategoriskt – "bra" är nog mer nyanserat...; 4: ngt skumt här: om anledningen är fel hur kan det vara lättare för utvecklarna om data saknas?; 9: vad är "fördömande fel"?

C1:

+ flera bra tentaproblem

-  2: är påståendet alltid fel? Ibland är kunderna kunniga om utvecklingsprocessen. 6: "traditionen"? Ibland behövs krav på design-nivå. 9: Det finns mer än ett mål med MDRE. 10: är anledningen verkligen falsk?

D1:

+ Many very good exam problems

- 9: "less" compared to what?

E1:

+ Flera bra frågor / several good questions

- 1: är anledningen verkligen så fel?; MDRE: Do you mean "tracing" instead of "tracking"? This does not seem to be about progress tracking. A bit strange to refer to the conclusion section 13.7 when 13.4 is the main text on progress tracking through state models.

F1:

+ Several good questions

- 2: to avoid confusion ("development" is normally associated with either the whole system development process or more narrowly the implementation process): "requirements development process" -> "requirements engineering process"; 3: "it is best to" -> "it is normally better to"; 4: "generally" may sometimes too obviously signal falsehood; 6: " Some stakeholders" -> "Every stakeholder" ?

G1:

+ Several good exam problems.

- 1: Is the reason really explaining the proposition?; 2: The motivation of why the proposition is true does not seem to relate to time efficiency. 4: "it is easy to save and out of control project before the costs skyrockets " ???

H1:

+  some ok exam problems

- 3: It is not true in general that tacit demands should not be specified. On the contrary: some critical tacit demands may be very crucial to get into the specification. The main point on p.5 in [Lau] is that we cannot specify everything, and thus focus on those tacit demands that the developers are not likely to guess.; 4: To use a "slow" process when you already know what you want, seems rather strange.; 6: Well, that depends on how many pairwise comparisons you do...; 9: "the best way [in general]" is seldom the best way :-) to start off an exam problem in RE; in this case one can wonder if it is best also from a cost perspective... Is this question not rather related to chapter 6.7?

I1:                                                                                                                     

+ Several ok exam problems

- 1: Well, this would depend on the degree of customizability of the COTS? ; 2: "very good" without context is often a risky adjective in an exam question. It is better to provide a statement about what is good in a specific situation.  4, 5: It is a bit too obvious en revealing of the falsehood to use a statement with words such as "always", "only way" etc., as things in RE rather seldom are always true and there is seldom only one way...

Second Hand-In:

A2:

+ Good overview of literature coverage. Several good exam candidates (if rephrased a bit).

- 2: "not important" is a too hard statement, the quote in Lauesen talks more about a shift of focus (FR "dominates"); 3: in reason, what is "it" referring to?; 4: "the most" is a rather dogmatic statement – "in most cases"  perhaps.; 6: "all possible" signals falsehood perhaps to obvious...

B2:

+ Bra med översikt av frågetäckning. Många bra frågor.

- 4: Vad som ingår i vilken standard känns inte som det viktigaste att fråga om. Det viktigaste är att förstå vad de olika typerna av kvalitetskrav innebär och deras inbördes relationer. 5: Är inte konsekvenskontroll en valideringsteknik?

C2:

+ Många bra frågor.

- 6: inkonsistens -> inkonsekvens, visar prototypen kraven på skärmen? :-) ; 7: Anledningen är inte en fullständig mening.; 8: Vad som ingår i vilken standard känns inte som det viktigaste att fråga om. Det viktigaste är att förstå vad de olika typerna av kvalitetskrav innebär och deras inbördes relationer.; 10: Även om man skickar till en "liten" grupp kallas det ändå anbudsförfrågan.

D2:

+ Several good proposals.

- 5: The rationale for truth values is missing in the "motivation"; 7: Delivery dates are NOT inconsistent per se, as consistency is a relation between some entities, e.g. requirements. An "inconsistency" may arise if the delivery date is not consistent with what is feasible.; 9: The reason is not a complete sentence.

E2:

+ Många bra frågor

- 4: Påståendet är svårt att begripa (vilket iofs inte gör det falskt men väl inte lämpligt på en tenta :-).; 7; inkonsistent -> inkonsekvent;  8; (inkonsistens, inkonsistent) -> (inkonsekvenser, inkonsekventa);  9: om påståendet enl. motiveringen gäller "oftast" så är det väl inte nödvändigtvis falskt så som det är formulerat?

F2:                     

+ Several good exam problems

- 1: justification is generally good (just so that people don't think that this is only good for platform reqs :-)  ;    8: "extensive" ?

G2:

+ Several good exam problems

- 4: This problem is not of high priority for me when searching for deeper and relevant knowledge tests - it is more relevant to test knowledge of QR than what exactly is contained in which standard;    8: "determining QR" ? determine what?

H2:

+  Several good exam problems

- 1: "works better" -> "is often preferred" : there are pros AND cons of this practice.  "Agile" is not a cause of an effect, it is a choice of an approach...;   2: The reason is a strange sentence that I have problems understanding;

I2:

+ Some good exam problems

- 1: Is the reason really explaining why reqs may involve plans?; 2: "give an assess"?; 4: I have problems understanding the first sentence in the reason; 5: I don’t like problems that are difficult if acronyms are not known by hart; 9: "in industry" -> among the studied companies in [AGRE]; 10: this holds for the studied companies but this is not a statistical survey that can generalize over the entire population.