Events 2005

Events in this list are in reversed chronological order.

Events 2005

When What
December 2005
12/12
Master Thesis Seminar: Java for mobile phone applications - a performance comparison with C
07/12
Docentföreläsning/LUCAS-frukost: Resursmedveten robotik
October 2005
18/10
Master Thesis Seminar: Migration from a Real-Time Operating System to Embedded Linux
18/10
Lund Software Days - Main conference
05/10
LUCAS-frukost: The Gurkh Project: Rethinking Hardware Software Codesign
01/10
Datavetenskaps programmeringstävling 2005
June 2005
17/06
Doc. Thesis Dissertation: Efficient Modelling and Synthesis of Data Intensive Reconfigurable Systems
16/06
Open seminar:Question Classification
May 2005
24/05
Master Thesis Seminar: Integrated Development Environments for Domain Specific Languages
24/05
Master Thesis Seminar: Browsing with a mobile phone over Bluetooth
20/05
Master Thesis Seminar: A Return-on-Investment Model for Software Configuration Management
17/05
Master Thesis Seminar: Prediction techniques for network games
April 2005
27/04
LUCAS frukostseminarium och docentföreläsning: Aspekt-orienterad programmering
08/04
AI seminar:Activities at Knowledge Discovery and Digital Library Research Group (KnowLib), Digital Information Systems, Dept. of Information Technology
February 2005
18/02
Master Thesis Seminar: Modelling and analysis of high order chemical data
18/02
Master Thesis Seminar: "Modelling and Analysis of High Order Chemical Data"
09/02
Master Thesis Seminar: "Prestandaanalys och optimering av sökning i stora datamängder"
04/02
Master Thesis Seminar: Efficient processing and transformation of XML
January 2005
28/01
AI seminar: Creativity: what it isn't and might be
28/01
Master Thesis Seminar: Utredning och jämförelse av tekniker för säkerhet och kommunikation i Web Services under Microsoft .NET
25/01
Master Thesis Seminar: "Tool Support for Optimized Execution of Bytecode in Small Java-based Embedded Systems"
20/01
Master Thesis Seminar: "Vehicle Information Control"
19/01
Master Thesis Seminar: "Maskininlärningsbaserad koreferensbestämning för nominalfraser applicerat på svenska texter"
13/01
Master Thesis Seminar: Om MIDI-spelare och -komponerare för mobiltelefoner
07/01
Master Thesis Seminar: Om möjligheterna att använda demand paging i inbyggda system