1999 års tävling


Den 25 september avgjordes årets svenska mästerskap för studenter parallellt i Luleå, Lund och Umeå. Årets SM samlade lag från åtta universitet/högskolor i Sverige. Som vanligt deltog det mest lag från tävlingsorterna, vilket är fullt naturligt då dels tävlingen redan är etablerad på dessa orter dels att dessa lag slapp resan till tävlingsorten.

Uppgifterna

Resultatlista

                  A  B  C  D  E  F  G  ANTAL TID
 1 Mårdell      UmU-DV97   91 41 49 - 118 - 281  5  580
 2 Isaksson     LiTH-DY96  222 98 15 - 109 - 219  5  663
 3 Burström     LTH-F94   241 210 43 -  30 317 -   5  841
 4 Gunnarsson    UmU-C95   168 196 18 -  76 -  -   4  458
 5 Ardö       LTH-FED97  166 295 36 -  75 -  -   4  572
 6 Heintz      LiTH-C96   200 229 61 - 145 -  -   4  635
 7 Israelsson    UmU-Div97   - 265 20 -  80 -  -   3  365
 8 Samuelsson    LU-MN98    - 202 56 - 121 -  -   3  379
 9 Pettersson    LU-Dv96    -  -  28 -  62 - 314  3  404
10 Andersson     LU-Dv97   388 -  91 -  71 -  -   3  550
11 Eliasson     UmU-C97    - 318 49 - 256 -  -   3  623
12 Sundquist     LTU-D95   338 -  52 - 250 -  -   3  640
13 Fischer      LTH-FE93   415 - 290 - 222 -  -   3  927
14 Olofsson     UmU-DVA98   -  - 105 - 142 -  -   2  247
15 Steinvall     UmU/MH-DV97  - 227 37 -  -  -  -   2  264
16 Johansson     LTH-D95    -  - 184 -  98 -  -   2  282
17 Flopps      UmU-C97    -  - 115 - 172 -  -   2  287
18 Loop Invariants  UmU-CTM97   -  - 108 - 212 -  -   2  320
19 Nilsson      UmU-CDV95   -  -  40 - 293 -  -   2  333
20 Johansson     LTU-DE2    -  - 103 - 350 -  -   2  453
21 Persson      LTU-D2    -  - 339 - 264 -  -   2  603
22 Jönsson      LTH-F94    -  -  83 -  -  -  -   1   83
23 Weinehall     UmU-Div98   -  -  95 -  -  -  -   1   95
24 Afzelius     LU-MN95    -  -  -  - 149 -  -   1  149
25 Borg       LTH-D98    -  - 153 -  -  -  -   1  153
26 Gunée       LTH-E96    -  - 160 -  -  -  -   1  160
27 Bäck       LTH-DPV98   -  -  -  - 167 -  -   1  167
28 Sandström     UmU-DVA96   -  - 188 -  -  -  -   1  188
29 Damm       LTH-D98    -  - 217 -  -  -  -   1  217
30 Fredriksson    GU-MD94    -  -  -  - 224 -  -   1  224
31 Björkäng     UmU-CDV96   -  - 226 -  -  -  -   1  226
32 Larsson      LTH/LU-DDv96 -  - 307 -  -  -  -   1  307
33 Spencer      UmU-C94    -  - 400 -  -  -  -   1  400
34 Predal      LTH-D97    -  -  -  -  -  -  -   0   0
34 Larsson      LU-Dv98    -  -  -  -  -  -  -   0   0
34 Hederstierna   LTH-D97    -  -  -  -  -  -  -   0   0
34 Güner       LTH-F96    -  -  -  -  -  -  -   0   0
34 Sjöberg      LTU-Sy1    -  -  -  -  -  -  -   0   0
34 TFY98       UmU-TFY98   -  -  -  -  -  -  -   0   0
34 Wrang       UU-IT95    -  -  -  -  -  -  -   0   0
34 Jakobsson     LTH-D99    -  -  -  -  -  -  -   0   0
34 Nilsson      LTH-DF97   -  -  -  -  -  -  -   0   0

GU = Göteborgs Universitet         LiTH= Linköpings Tekniska Högskola
LTH = Lunds Tekniska Högskola        LTU = Luleå Tekniska Universitet
LU = Lunds Universitet           MH = Mitthögskolan
UmU = Umeå Universitet           UU = Uppsala Universitet

Lund, 2000-05-17, Roy Andersson