Problem C

Jaktstart

Källkod: jakt.*

Agne är en ambitiös sportproducent. Han har fått förtroendet att TV-övervaka jaktstarten vid skidspelen i Falun och är fast övertygad om att knäppa chefen Bo på näsan för att han bara fick vara scripta förra veckan i Lahti. Nu skall det alltså bli tidernas produktion och då räcker det naturligtvis inte med den segrande skidlöparens målgång i slow motion, ackompanjerat av ljuv violinmusik och rytmiskt svängande slem i skäggstubben, till eftertexterna. Ett nytt genialiskt grepp vore, enligt Agne, att även visa segrarens start i ultrarapid, förhoppningsvis utan snor, men gärna till tonerna av häftig ungdomsmusik. För att förvissa sig om att få en minuts (sextio sekunders) upptagning av segraren så måste han filma varje skidlöpare under minst denna tid vid starten. Så hur skall det gå till? I en jaktstart startar ju löparna med olika långa tidsmellanrum och antagligen går de ut olika hårt. Därför måste man dedikera en TV-kamera åt varje startande löpare under dennes första minut i loppet. Då en löpare har skildrats kan kameran omedelbart återanvändas till en ny atlet som står i begrepp att starta. Som den undersökande journalist han är, har Agne bestämt sig för att göra en grundlig studie för att försöka uppskatta hur många kameror som kommer att krävas. Han har därför samlat på sig innevarande säsongs samtliga jaktstartlistor. Det visade sig att inte vid något av alla dessa tävlingstillfällen kom mer än 200 till start. Hur kan du hjälpa Agne att analysera dessa startlistor så att han slipper släpa för många kameror till Dalarna?

Indata
Indata består av flera testfall. Varje testfall inleds med ett positivt heltal, n, på en egen rad som anger antalet deltagande i jaktstarten. Därefter följer n-1 rader med icke-negativa heltal. Talet på rad i av de n-1 raderna anger tidsavståndet i sekunder mellan löpare i+1 och löpare i, det vill säga det första talet anger skillnaden mellan första och andra löparens starttid, det andra talet skillnaden mellan den andra och den tredje löparens starttid och så vidare. Indata avslutas med ett testfall med n=0. För detta testfall skall ingen utdata genereras.

Utdata
Utdata består för varje testfall av en rad med ett tal som anger det minsta antal kameror som behövs i startområdet för att skildra alla löpare.

Exempel

indata:
3
100
100
4
30
30
30
0

utdata:
1
2