1998 års tävling


Den 26 september avgjordes årets svenska mästerskap för studenter parallellt i Luleå, Lund och Umeå. Årets SM samlade lag från åtta universitet/högskolor i Sverige. Som vanligt deltog det mest lag från tävlingsorterna, vilket är fullt naturligt då dels tävlingen redan är etablerad på dessa orter dels att dessa lag slapp resan till tävlingsorten.

Årets uppgiftsset var riktigt bra (tycker i alla fall arrangörerna...). Det fanns en riktigt lätt uppgift, samtidigt som det också fanns några riktigt svåra uppgifter. Inget lag lyckades lösa alla uppgifterna, men samtidigt blev ingen uppgift helt olöst. Lag Björklund, som bestod av Andreas Björklund och Nicklas Ohlsson, har varit med i många år och lyckades i sitt sista SM (båda två ligger mycket nära examen) bli årets svenska mästare. De var samtidigt det första tvåmannalag som har lyckats vinna tävlingen, imponerande. De kommer också att få representera LTH vid europafinalen i Holland i november.

Uppgifterna

Resultatlista

                  A  B  C  D  E  F  G  ANTAL TID
 1 Björklund     LTH-F93    63 19 -  52 290 354 -   5  778
 2 Florczykowski   LTH/LU-FMN98 55 74 178 -  -  - 270  4  577
 3 Gunée       LTH-E96   169 113 -  91 -  - 244  4  617
 4 Hederstierna   LTH-D97   157 180 - 117 -  - 344  4  798
 5 Gunnarsson    UmU-C95   123 69 -  58 -  -  -   3  250
 6 Wrang       UU-IT95MN98  96 80 -  -  -  - 168  3  344
 7 OMA        LTH-F94    35 43 -  - 363 -  -   3  441
 8 Mårdell      UmU-DV97   -  9 185 - 266 -  -   3  460
 9 Borg       LTH-D98   174 96 -  -  -  - 245  3  515
10 Fältman      LU-Dv97   225 34 -  -  -  - 342  3  601
11 Andersson     LTU-D95   171 151 - 294 -  -  -   3  616
12 Heintz      LiTH-C96   -  14 305 - 322 -  -   3  641
13 Nilsson      UmU-CDV95   52 82 -  -  -  -  -   2  134
14 Flopps      UmU-CDi96   53 87 -  -  -  -  -   2  140
15 Johansson     LTH-D95   133 27 -  -  -  -  -   2  160
16 Fischer      LTH-FE93   123 48 -  -  -  -  -   2  171
17 Norheim      LiTH-YD96  204 13 -  -  -  -  -   2  217
18 Bryborn      LTH-F96   217 29 -  -  -  -  -   2  246
19 Ögren       UmU-C94   252 22 -  -  -  -  -   2  274
20 Ardö       LTH-FED97  244 55 -  -  -  -  -   2  299
21 Blomkvist     LTU-D95   213 105 -  -  -  -  -   2  318
22 Jönsson      LTH/LU-F94  348 52 -  -  -  -  -   2  400
23 Sjölén      LU-Dv90/96  - 106 - 300 -  -  -   2  406
24 Carstensen    UmU-CDI97  251 204 -  -  -  -  -   2  455
25 Dunkels      LTU-D97   232 224 -  -  -  -  -   2  456
26 Olofsson     LTU-D95    -  46 -  -  -  -  -   1   46
27 Wejrot      LTH-E95    -  51 -  -  -  -  -   1   51
28 Jacobsen     HKR/LiTH-PTD -  57 -  -  -  -  -   1   57
29 Norberg      UmU-C97    -  76 -  -  -  -  -   1   76
30 Kullander     LTH-D95    -  77 -  -  -  -  -   1   77
31 Bering      LTH-D98    -  83 -  -  -  -  -   1   83
32 Lenart      LTH-E97    - 128 -  -  -  -  -   1  128
33 Jalkanen     UmU-C97    - 141 -  -  -  -  -   1  141
34 Erlandsson    MDH-DTV97   - 161 -  -  -  -  -   1  161
35 Piirimets     LTU-D98    - 191 -  -  -  -  -   1  191
36 Motorola     UmU-Mat97   - 202 -  -  -  -  -   1  202
37 Aaaagh      LTU-F94    - 235 -  -  -  -  -   1  235
38 Nilsson      LTU-F93    - 294 -  -  -  -  -   1  294
39 Damm       LTH-E97    -  -  -  -  -  -  -   0   0
39 Davidsson     LTU-Di2    -  -  -  -  -  -  -   0   0
39 Burman      LTU-D98    -  -  -  -  -  -  -   0   0

HKR = Högskolan i Karlskrona/Ronneby    LiTH= Linköpings Tekniska Högskola
LTH = Lunds Tekniska Högskola        LTU = Luleå Tekniska Universitet
LU = Lunds Universitet           MDH = Mälardalens Högskola
UmU = Umeå Universitet           UU = Uppsala Universitet

Lund, 1999-09-29, Roy Andersson