Problem E

Simuleringsproblematik

Källkod: simul.c, simul.pas, simul.p, simul.cc eller simul.cpp

Professor Quintus forskar inom organismtillväxt. Han har upptäckt en helt ny typ av organismer, vars fortplantningsegenskaper är helt unika. För det första har organismerna en vikt, som kan beskrivas med ett heltal w (1 w W). För det andra fortplantar sig organismerna med helt jämna mellanrum. Förökningen går till på följande sätt:

Professor Quintus vill dock ha ett program som hjälper honom att beräkna massan av alla organismer med i en burk som rymmer M organismer (4 M 30000) efter T (0 T 100000) tidssteg. Organismernas enskilda maxvikt är W (1 W 30000). Från början finns det i organismer i burken (2 i M) vars vikter är w1,w2,...,wi.

Indata börjar med en rad som anger antalet simuleringar N. Sedan följer N rader som innehåller värdena T, M, W, i, w1, w2, ..., wi, i den ordningen, separerade med blanksteg. Utdata skall följa notationen i exemplet.

Exempel på indata:

2
1 10 10 2 2 3
5 4 4 4 1 2 3 4

Utdata på exempelindatat:

Körning #1, massa: 12
Körning #2, massa: 8