Problem B
Ekvation
Källkod: ekvation.c, ekvation.pas, ekvation.p, ekvation.cc eller ekvation.cpp
   Forskaren Sune har kommit på världens idé. Han har uppfunnit en algoritm för att i en dynamisk polygeometrisk omgivning finna en punkt på ett n-dimensionellt plan beståendes enbart av cirkulära trianglar med vardera 4 hörn. Eftersom Sune är helt ensam inom sitt forskningsområde har han lite problem när det gäller själva analysen av sin algoritm. Efter mycket analyserande har Sune kommit fram till en ekvation som enligt honom mycket väl beskriver tidsåtgången i algoritmen. Er uppgift blir att hjälpa Sune med att skriva ett program så att han för ett givet n får fram det resulterande C(n).

Ekvationen som beskriver tidsåtgången C(n) ser ut så här:

C(n)=n+1+sum(j=1,n,c(j-1)+c(n-j))

Sune är mycket stolt över att han själv har lyckats komma fram till att då n = 0 är tidsåtgången också 0. De n som Sune är intresserad av ligger i intervallet 0<=n<=100.

Exempel på indata:

2      Antalet n som Sune vill ha lösningen av C(n) på
5      Första n
11     Andra n

Exempel på Utdata:

17     Lösningen till C(5)
50     Lösningen till C(11)

Notera: Eftersom C(n) är flyttal så gör en korrekt avrundning av flyttalet för utmatningen.

The translation was made by Andreas Nilsson on Mon Sep 28 07:30:00 MET DST 1997