Software Days - Huvudkonferens

Date: October 17, 2006 (Tuesday) at 10:00 to 20:00

Konferensdag för industri, forskare och studenter inom industriell programvaruteknik. Arrangemanget genomförs i samverkan mellan LUCAS och SPIN-syd och är ett inslag i Lund Software Days 16-18 oktober.

Program och anmälan på http://www.softwaredays.org

Anmäl dig senast den 10 oktober.

Room: LTH, E-huset

URL: http://www.softwaredays.org

Related files

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm by Jonas.Wisbrant@cs.lth.se

1/1566