SMIL 50 år - Om pionjärtiden runt Sveriges andra dator (seminarie 2)

Date: October 16, 2006 (Monday) at 17:00 to 20:00

I år är det 50 år sedan SMIL, Lunds första och Sveriges andra dator, togs i drift. Ett inslag i uppmärksammandet blir två jubileumsseminarier där 50- och 60-talets datorpionjärer redogör för användning, funktion, tidsanda och SMILs betydelse för forskning och industri i regionen.

I arrangemanget ingår även en guidad visning av de delar av SMILs hårdvara som finns på Malmö Museer.

Arrangemanget genomförs i samverkan mellan LUCAS, Sveriges Dataförening, Malmö Museer och Datorföreningen vid LU &LTH och är ett inslag i Lund Software Days 16-18 oktober.

Room: Malmö Museer

URL: http://video.ldc.lu.se/smil-50.htm

Preliminärt program

17.00 Individuell aktivitet: Besök av kunskapstivolit på tekniska museet där kvarvarande delar av SMIL är utställda
17.30 Välkomnande och bakgrund, Lars Wendestam
  SMIL – Bakgrund, Funktion och Utveckling, Sten Henriksson m fl
  Så fungerade SMIL - demonstration med simulator, Christian Brunchen, Google
18.45 Paus
19.05 Femtio år med matematikmaskiner i industrin
19.40 Paneldiskussion

Anmälan: Dataföreningens södra krets.

Seminarium 1 äger rum i Kårhustets hörsal den 16 oktober kl 13.00.

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm by jonas.wisbrant@cs.lth.se

# 1//1582