SMIL 50 år - Om pionjärtiden runt Sveriges andra dator (seminarie 1)

SMIL 50 år

Date: October 16, 2006 (Monday) at 13:00

I år är det 50 år sedan SMIL, Lunds första och Sveriges andra dator, togs i drift. Ett inslag i uppmärksammandet blir två jubileumsseminarier där 50- och 60-talets datorpionjärer redogör för användning, funktion, tidsanda och SMILs betydelse för forskning och industri i regionen.

Arrangemanget genomförs i samverkan mellan LUCAS, Sveriges Dataförening och Datorföreningen vid LU & LTH och är ett inslag i Lund Software Days 16-18 oktober.

Room: LTH, Kårhusets Hörsal

URL: http://video.ldc.lu.se/smil-50.htm

Program

Bengt EY Svensson, Teoretisk fysik Hur SMIL kom till Lund
Sten Henriksson, Datavetenskap Spåren av SMIL
Kai Holmgren, Fil.mag, Kockums Femtio år med matematikmaskiner i industrin
Kenneth Nilsson, Informatik Umeå SMIL, utveckling och användning
Christian Brunschen, Google och DF Så fungerade SMIL - demonstration med simulator
Bo Lenntorp, Kulturgeografi Lund, Stockholm SMIL, Hägerstrand och kulturgeografi
Bengt Sigurd, Lingvistik SMIL och lingvistiken
Torgil Ekman, Datavetenskap SMIL och Algol
Ingemar Dahlstrand, Saab, Facit, Lunds Datacentral Algols roll

Seminariet avslutas med en frågestund. Seminarium 2 äger rum på Malmö Museer, Teknikens och sjöfartens hus den 16 oktober kl 17.30.

Related files

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm by jonas.wisbrant@cs.lth.se

# 1//3584