LTH, Lund, E:1406

LUCAS frukostseminarium och docentföreläsning: Aspekt-orienterad programmering

Date: April 27, 2005 (Wednesday) at 09:15 to 10:00

Tekn. Dr. Görel Hedin, Institutionen för Datavetenskap håller docentföreläsning

Sammanfattning:
Vid programmering med vanliga programkonstruktioner som t.ex. paket, klasser och metoder är det inte ovanligt att vissa problem går ”på tvären” mot dessa konstruktioner och därmed är svåra att programmera som avgränsade moduler. Istället tvingas programmeraren lösa problemet genom att ändra på många olika ställen i koden. Förutom att sådana ändringar blir svåra att överblicka så blir det svårt att återanvända den tillagda koden i andra sammanhang. Exempel på områden där denna typ av problem ofta uppkommer är optimering, synkronisering, testkod och designmönster.

Målet med aspekt-orienterad programmering är att lösa dessa problem. De senaste åren har det skett intensiv forskning och utveckling inom området. Flera praktiskt användbara system har utvecklats. Det mest välkända exemplet är AspectJ som är en utvidgning av programspråket Java och som har integrerats i den nya öppna programmeringsmiljön Eclipse. I föredraget ger jag en översikt över området aspekt-orienterad programmering och exemplifierar med AspectJ och Eclipse.

Välkomna!

Officiella åhörare är Viktor Öwall (Elektrovetenskap) och Rolf Karlsson (Datavetenskap).

Room: E:1406

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

01182