E:1426

Frukostseminarium: Utveckling av informationssystem - Digitala Bibliotek - exemplifierat med vertikala (ämnes-) sökmaskiner

Date: August 29, 2007 (Wednesday) at 09:00 to 10:00

Digitala bibliotek (Digital Libraries) är en framväxande, tvärvetenskaplig forskningsdisciplin som behandlar elektroniska biblioteks- och informations-tjänster via datornätverk. Den omfattar frågeställningar kring hur man snabbt finner relevant information i den explosivt växande mängden av elektroniskt tillgängliga informationsresurser.

Några metoder kommer att exemplifieras med hur man bygger en vertikal (eller ämnesspecifik) sökmaskin. Metoderna är bl.a. utvecklade i EU-projektet ALVIS - Superpeer Semantic Search Engine (http://www.alvis.info/) och i Combine (http://combine.it.lth.se/) som är ett ett öppet, fritt system för ämnes-specifik Web-crawling.

Room: E:1426

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

4/1826