E:2116

Master Thesis Seminar: Creating Valuable Products - A Case Study in Market-Driven Requirements Engineering and Release Planning

Date: November 18, 2008 (Tuesday) at 15:00 to 16:00

Rickard Nilsson och Gustav Olsson presenterar sitt examensarbete "Creating Valuable Products - A Case Study in Market-Driven Requirements Engineering and Release Planning".

Opponenter:
Björn Nilsson och Christian Andersson.

Examinator:
Björn Regnell.

Sammanfattning:
Vi presenterar en fallstudie med mål att förbättra kravprocessen på ett lundensiskt it-företag. Processen ska föra företaget i en riktning mot mer marknadsdriven kravhantering, i en situation där kunderna är begränsade till några hundra kända kunder. Processen ska kunna implementeras gradvis och vara en riktlinje för kravhantering i merparten av företagets projekt. Resultatet är delat i två delar. Den första beskriver en övergripande processmodell som anger vad som behövs från initiering i företagsledningen till release av produkten. Den andra beskriver hur kravspecifikationen och releseplanen tas fram av produktägaren. Processen behandlar bl.a. metoder för elicitering, specificering, prioritering och validering, och behandlar existerande problemområden i den gamla processen.

Room: E:2116

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm by Mikael.Antic@cs.lth.se

0262