E:2116

Master thesis Seminar: Stadstäckande trådlöst nät i Malmö stad

Date: June 09, 2008 (Monday) at 14:15

Lars Berglund presenterar sitt examensarbete "Stadstäckande trådlöst nät i Malmö stad"

Opponenter: Johan Lasson och Per Lorin

Sammanfattning:

Rapporten behandlar vilka behov och förväntade nyttoeffekter som ett
stadstäckande trådlöst nät medför för Malmö stad. Med utgångspunkt i detta
diskuteras hur en sådan lösning kan utformas och realiseras, tekniskt och
affärsmässigt. Rönen summeras i en kravspecifikation för ett pilotprojekt
samt förslag på fortsatt handlingsplan.

Room: E:2116

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm by Mikael.Antic@cs.lth.se

0396