LUCAS-rummet E:4130

SPIN-Sydmöte - När agile inte är rebelliskt längre...

Date: February 12, 2008 (Tuesday) at 13:15

SPIN-Sydmöte: När lättrörligt inte är rebelliskt längre...

Agenda:
13:15 - 14:00 Planeringsdelen
14:00 - 14:30 Fika
14:30 - 15:00 På gång på LTH:
nytt industriellt excellenscenter - EASE
utbildningarna inom CDE-området
15:00 - max 16.30 När agile inte är rebelliskt längre...

Lättrörlig utveckling har diskuterats mycket inom SPIN-syd. Pionjärer har genomfört pilotprojekt med stor framgång. Men nu når lättrörligheten de breda lagren. Vad händer när det inte längre är rebellerna inom organisationen som driver på? Blir det trögrörligt igen?

Anmälan:
Senast fredag 2008-02-08 till Mikael.Antic@cs.lth.se. Ange om du kommer till planeringen eller till fikat.

Room: E:4130

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm by Mikael.Antic@cs.lth.se

0995