Teknikens dag

Date: October 07, 2007 (Sunday) at 11:00 to 15:00

Under Teknikens Dag demonstrera institutionen för datavetenskap en industrirobot som instrueras med hjälp av en anotopenna.

Room: LTH, Kårhuset, Gasquesalen

URL: http://www.lth.se/skolanaringsliv/skolsamverkan/teknikens_dag/

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

0720