E:2405

Master Thesis Seminar: Enhanced Normal Map Compression

Date: March 01, 2007 (Thursday) at 09:00

Ola Olsson presenterar sitt exjobb "Enhanced Normal Map Compression"

Abstract:
"The visually pleasing appearance of rendered images places great
demands on the methods with which the real world is represented and
rendered. Normal mapping is one such method which enables visual
complexity of detail without the performance burden of complexity. To
lessen the demands of normal mapping on memory and memory bandwidth,
compression of the image data is often used. This thesis presents an
improvement on the order of 1 dB in peak-signal-to-noise-ratio compared
to previous compression schemes for normal maps, easing demands on
memory while providing minimal compression artifacts."

"Att skapa realistiska datorgenererade bilder ställer stora krav på hur
verkligheten representeras och återskapas i datorn. Normal mapping är en
sådan metod och möjliggör stor grafisk detaljrikedom till en låg
belastningskostnad. För att minska kraven som normal mapping ställer på
minne och minnesbandbredd används ofta komprimeringsmetoder. I denna
rapport presenteras en komprimeringsmetod som förbättrar tidigare
metoders signal/brusförhållande med ca 1 dB utan att öka minneskraven."

Room: E:2405

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

01084