E:5119

Frukostseminarium SERG: Examensarbeten - en brygga mellan akademi och industri

Date: November 21, 2007 (Wednesday) at 09:00 to 10:00

Talare:
Per Runeson och Martin Höst

Abstract:
Examensarbetet utgör en brygga mellan akademi och industri på många sätt. Exjobbaren får sin första kontakt med en framtida arbetsgivare. Mindre forskningsstudier kan genomföras inom ramen för examensarbeten. Inom SERG arbetar vi aktivt för att förbättra och effektivisera denna brygga. En handbok för att genomföra examensarbeten gavs ut 2006.

http://studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=32514-01&csid=66&mp=4918

Vi arbetar inom ett nationellt projekt för att ta fram stöd för handledare i företag och att sprida kunskap om "best practice" för examensarbeten.

Room: E:5119

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

10/2183