E:1426

Frukostseminarium - Programvara i medicinska system

Date: January 24, 2007 (Wednesday) at 09:00 to 10:00

Talare: Martin Höst

Medicinska system blir mer och mer beroende av programvara och det är viktigt att kvalitén på dessa säkerhetskritiska system är hög. På seminariet kommer jag att presentera en genomgång av de utvecklingsmetoder som används inom området idag och vilka de stora utmaningarna är.

Room: E:1426

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm by jonas.wisbrant@cs.lth.se

34/1428