Datavetenskap på Teknikens dag

Date: October 01, 2006 (Sunday) at 11:00 to 15:00

Institutionen för datvatenskap demonstrerar robotprogrammering och grafikkortsprogrammering, samt berättar om realtidsjava på Teknikens Dag.

Room: LTH, Kårhuset Gasquesalen

URL: http://www.lth.se/skolanaringsliv/skolsamverkan/teknikens_dag_paa_lth/

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm by jonas.wisbrant@cs.lth.se

0921