Master Thesis Seminar: "Vehicle Information Control"

Date: January 20, 2005 (Thursday) at 08:15

Denna rapport behandlar ett projekt gjort på Prevas AB för Findus Sverige AB, höstterminen 2004. Projektets mål är att förbättra rutinerna vid körentrén på Findus. Vid körentrén vägs olika sorters fordon och deras last registreras. I projektet utvärderas rutinerna och förslag på lösningar presenteras. Till denna lösning designas och implementeras ett mjukvarusystem som uppfyller den föreslagna lösningens krav.

Room: Glasburen (E:2405)

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

0742