Master Thesis Seminar: "Deployment of embedded controllers on a Linux-based real-time Java platform"

Date: November 22, 2004 (Monday) at 15:15

Johan Rix

Inkluderar videosnutt visande industrirobot (Irb-6) som styrs med tillämpningskoden i 100% Java (enl Lunda-varianten av realtids-Jav)

Room: E:2116, LTH hus E

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

01238