E:2116

Examensarbeten: Fyra presentationer från Naturvetenskaplig fakultet

Date: October 20, 2004 (Wednesday) at 10:15

10.15 Andreas Keller: "MIDI using Bluetooth wireless technology"

11.15 Magnus Karlsson: "Dichotmies for Constraint Satisfaction Problems"

13.15 Jimmy Andersson & Tommy Karlsson: "Stress- och volymtest av databaser ur ett prestandaperspektiv"

14.15 Martin Möller: "Bioinformatic exploration of microsatellites using Genome Atlases"

Room: E:2116

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

01003