Master Thesis Seminar: Extracting Temporal Information and Ordering Events for Swedish Texts

Date: October 04, 2004 (Monday) at 14:15

Av Anders Berglund
Examensarbetet beskriver en modul till Carsim (Carsim är ett program som tar ex vis obearbetade nyhetsartiklar om trafikolyckor som input och som skapar en 3D-animation av förloppet) som
1) Detekterar och kronologiskt ordnar händelser i texter (resultatet blir en enkelriktad graf)
2) Detekterar och tolkar tidsuttryck i texter

Room: E:2101

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

01324