Seminarium om att undervisa förstakurser i programmering

Date: October 06, 2004 (Wednesday) at 13:00 to 15:00

By: Dr. Raymond Lister från University of Technology Sydney, department of Software Engineering

Room: LTH, E:3319

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

0834