E:2116

Exjobbspresentation: Utvärdering av Java 3D för mobila plattformar med M3G

Date: September 21, 2004 (Tuesday) at 10:15

Av: Jonas Nilsson och Fredrik Nygren

Examensarbetet utvärderar designen av JSR-184, en specifikation för 3D på javaplatformar med begränsade resurser. Utvärderingen har skett med utgångspunkt från applikationer som använder JSR-184 snarare än från ett implementationsperspektiv.

Room: E:2116

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

0949