E:2116

Master Thesis Seminar: A comparison of building XML based Web services

Date: May 17, 2004 (Monday) at 09:30

Av Kristoffer Jälén och Martin Sternebring

Sammanfattning:
Företag som tillhandahåller informationstjänster via Internet använder ofta olika tekniker. Det Finns ett behov hos företag att nå information och tjänster hos andra företag som har valt andra tekniker. Ett vanligt exempel är försäljning via återförsäljare, där information om pris och tillgänglighet måste skickas från återförsäljare till leverantör. För att detta skall fungera behövs ett kommunikationssätt mellan företagens applikationer som möjliggör integration och samverkan, alltså en standard som ser till att applikationerna förstår varandra. En Web service tillhandahåller tjänster åt andra applikationer vilket medför att kommunikation mellan dessa blir möjlig via Internet. Av de tekniker som erbjuder stöd för Web services är .NET och J2EE de dominerande.

Rapporten belyser olika aspekter av teknikerna och ger en sammanvägning av dessa för att underlätta valet av teknik. Valet av teknik föll på Microsoft .NET. Det avgörande är hur företaget som skall göra valet ser på teknikerna, och hur dess organisation ser ut. En organisation som inte nystartas har en viss kompetens och inriktning, och detta väger tungt i valet. Jämförelsen är ändå viktig för att veta vad det är man väljer, och till vilket pris. Av de olika aspekterna som jämfördes, visade det sig att teknikerna på många sätt var lika, men skillnader märktes framför allt i plattformsoberoende och användarvänlighet. För Alien Interactive var plattformsoberoende inte centralt och då Microsofts teknik erbjuder snabbare utvecklingshastigheter passade .NET bättre än J2EE.

Room: E:2116

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

0871