Open Seminar: Lättrörlig utveckling av programvara

Date: May 18, 2004 (Tuesday) at 09:00 to 17:00

Ett samarrangemang mellan LUCAS, SPIN-SYD och Compelcon som riktar sig till utvecklare, testare, projektledare, produktchefer, projektsäljare, linjechefer i regionens företag.
Deltagaravgift (inklusive lunch) 500:-
Studenter går gratis men får då ingen förtäring.

Room: LTH Campus Helsingborg

URL: http://www.xpseminarie.nu/hbg405

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

01269