Master Thesis Seminar: Förstudie och prototyputveckling av webbaserade telemedicinkomponenter

Date: February 25, 2004 (Wednesday)

Stefan Kerwer, D94, presenterar sitt examensarbete:
Exjobbet har utförts på Cellavision och handlar om att publicera en databas med en data om bl a blodceller så att man kan titta på den över nätet.

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm

01088