Master Thesis Seminar: Real-time water rendering

Date: March 11, 2004 (Thursday)

Claes Johanson presenterar sitt examensarbete
Exjobbet presenterar en innovativ metod för att hantera och rendera stora vattenytor på modern programmerbar grafikhårdvara.
De som vill ha en försmak på vad som kommer att presenteras kan uppsöka http://claes.galaxen.net/ex

URL: http://claes.galaxen.net/ex

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm by calle.lejdfors@cs.lth.se

01036