Teaching

Supervised Master's theses


Noda (https://noda.se) är ett företag som arbetar för att minska klimatpåverkan inom fjärrvärmeindustrin, och med utvecklingsavdelningen i Malmö. Vi deltar i 3 st Europeiska forskningsprojekt inom programmet Horizon 2020.

Vi bygger nu andra generationens system med hjälp av Amazon Web Service (AWS) och ser en utmaning i att implementera Continuous Delivery. Vi vill förstå hur vi skall *konfigurationshantera* vår implementation i AWS miljön där varje kund kommer att ha en egen instans av tjänsten och utrullningen av nya funktioner måste ske stegvis och vara delvis kundspecifika.

Ert arbete kommer att vara att göra en analys av dagsläget och våra mål, att ta fram skissar på alternativa design-förslag - och att implementera och utvärdera en prototyp.

If you are interested contact Anders Persson (anders.persson@noda.se) or Lars Bendix (lars.bendix@cs.lth.se).

This thesis is for two persons, but if you are alone then contact us all the same and we will see if we can pair you up with another student.


Maintained by bendix@cs.lth.se