ETS170: 2009VT1

Nedan finns studenternas egna förlag på tentauppgifter som lämnats in under kursens gång, tillsammans med kursansvarigs kommentarer. 
 
OBS! Dessa tentaproblem är av varierande kvalitet och bedömningsmallarna kan i många fall diskuteras och innehåller ibland sakfel, så när ni använder dessa problem för att tentaplugga så får ni själv bilda er en uppfattning om deras värde som kunskapsutvärderingsinstrument. 
 

Tentaproblemförslag med kommentarer:

Inlämning 1

Grupp A
+ Bra frågor med tydliga motiveringar och litteraturhänvisning. Koppling till inlärningsmål.
5, 8, 11, 15: Kanske lite väl enkla frågor
2: För vem är "product level requirements" riskabel?
4: Motiveringen är inte komplett
10: Lauesen säger att data expression är acceptabel för flera användare.

 

Grupp B
+ Överlag bra frågor och frågetyper. Koppling till inlärningsmål och litteraturhänvisning. God täckning av litteraturen.
2, 4, 9, 10, 12, 15: Kanske lite väl enkla frågor
8: Anledningen är ett exempel och förklarar inte påståendet
5, 16: Litteraturhänvisning fel
11: Fel i "rätt svar"
13, 17: Motiveringar till påstående/anledning kunde varit bättre.
19: Anledningen förklarar inte påståendet

 

Grupp C
+Överlag bra frågor. Koppling till inlärningsmål och litteraturhänvisning.
1, 3, 4: Språket kunde varit bättre, subjektet är inte klart i 3 och 4
4, 20: Motiveringen säger ingenting om anledningen
1, 2, 3, 4: Litteraturhänvisning fel
5: Menade ni produkt och inte projekt?
8, 12, 19: Kanske lite väl enkla frågor
11: Motiveringen är bara negationen av påstående (samma sak för 17) och ni repetera anledningen i motiveringen utan att förklara den
13: Halva påstående är rätt.
14: Förklaring av D är fel
15: Kanske ni kan säga andra anledningar till volatility (annars kan man misstolka)
18: Motiveringen säger inte varför påståendet är falskt

 

Grupp D
+ Flera bra frågor. Koppling till inlärningsmål finns.
12: Motiveringen säger inte varför är svårt/lätt med feature requirements att validera att kraven hjälper produkten att nå affärsmålen
15: Motiveringen säger ingenting mer än påstående + anledning
19: Koppling till projekt typer är svag

 

Grupp X
+ En del bra frågor. Lite ostrukturerad, inte ett komplett set av frågor
-Saknar lite mer detaljerad koppling till inlärningsmål och litteratur. I beskrivning av "rätt svar" är det inte klart om det är ett A eller B. Lite ofullständiga meningar etc. 
1: Inte bara design av test cases utan också utföra test cases
2: Vad menar du med "your domain", vems domain?
3, 4: Språket kan vara bättre, påståendet är inte klar

 

Inlämning 2


Grupp A
+ Bra frågor med tydliga motiveringar och litteraturhänvisning.
1: P: Det är oftast bättre om anledningen är formulerad som en fristående utsaga oberoende av påståendet. A: Det blir mer förutsättningslöst vilken utfallskombination som gäller om man försöker gissa.
2: Ev. vilseledande att kombinera "bör" och "aldrig". Är anledingen verkligen korrekt?
3, 6, 11, 18: Kanske lite väl enkla frågor

 


  Grupp B
2: Enligt Lauesen, används plattformskrav i 3 olika fall. I ert påstående, verkar det som att man använder plattformskrav mest när det redan finns en plattform.
4: Kanske väl enkel fråga
5: Litteraturhänvisning fel
8: Acceptanstest är ett systemtest plus ett deployment-test och inte ett utvecklingstest (anledningen är fel)
9: I anledningens första ord, vilken process menar ni?
13: Motiveringen är tunn och förklarar inte anledningen.
14: Anledningen förklarar inte påståendet
16: Vad är rätta anledningen?
Allmänt: lite väl många språkliga tveksamheter.

 


  Grupp C
2: Consistency beskrivet i påståendet syftar till internal consistency, medan ni i anledningen beskriver external consistency. Det är inte säkert man kan härleda överförd konsekvens mellan bakomliggande behov (korrekthet) och mängder av krav, speciellt om man använder naturligt språk. Kanske det går om man har formaliserat matematiskt både behov och krav men det känns som överkurs. Anledningen är snarast falsk i det allmänna fallet.
3: Anledningen är inte komplett, man kan tolka det som att kvaliteterna beskrivna i anledningen är tillräckliga för att skriva en bra kravspecifikation men det finns andra kvalitetskriterier som är inte nämnda.
5: Anledningen är lite oklar, ”lite mindre” av vad?
6, 7, 8, 9, 14, 15: Tunn motivering/ lite väl enkla frågor.
10 Vad är rätta anledningen? Motiveringen borde vara mer detaljerad.
12: Motiveringen säger inte varför påståendet är falskt och förklarar inte anledningen.
13, 14: REPEAT är inte ett kravhanteringsverktyg utan en process.

 


  Grupp D
1. Påståendet är inte klockrent felaktigt. Man kan tänka sig att ha nytta av tex brytpunkterna i en intervjusituation.
2: Kan Quper-modellen hantera alla typer av osäkerheter?
5: Lausen pratar inte om tidig testning av kommunikationskanaler utan tidiga funktionella prototyper av kommunikation.
8: Anledningen förklarar inte påståendet.
13: Varför listar ni inte elicitation i anledningen?
19: Motivering säger ingenting om anledningen.