Test & Review

 

A.

Vid riskgranskning/riskidentifiering är det viktigt att utvecklare och kund jobbar enskilt i början för att sedan ha ett riskgranskningsmöte. Varför behövs detta upplägg och vad görs under den individuella delen?

 

Svar:

Då risktagandet är lågt för utvecklaren är det ofta högt för kunden och vice versa. På grund av detta är det viktigt att de båda parterna rankar riskerna enskilt för att sedan ha ett riskgranskningsmöte. Under den individuella delen identifieras och riskanalyseras även de delar som är svagt eller dåligt täckta i kravspecifikationen.

 

Bedömningsmall:

Om svaret på ett korrekt sätt behandlar vad som görs under den individuella delen ges 2p. Korrekt förklaring till varför den individuella delen finns ger 3p. 1p Kan ges för en mindre tillfredställande förklaring vars innehåll ändå är korrekt.

 

B.

Vad är syftet med de olika testerna, Installation test, System test, Deployment test, Acceptance test och Operational test?

 

Svar:

Installation test. Syftet är att kontrollera att systemet går att installera så att de följande testerna går att utföra.

System test. I detta test kontrollerar man att alla krav som går att verifiera innan systemet börjar användas är uppfyllda.

Deployment test. Här testar man att systemet fungerar i daglig användning med riktig indata, dvs den typ av data som kommer användas när systemet är igång.

Acceptance test. Syftet är att kontrollera att systemet är redo för användning, detta är ett system test och ett deployment test tillsammans.

Operational test. Här testar man de krav som bara går att kontrollera när systemet har varit igång ett tag, ex hur ofta går systemet ner varje vecka?

Bedömningsmall:

1p per test. Rätt syfte på fel testsort ger 0p.