Uppgift

a) Beskriv och jämför heuristisk evaluering och användbarhetstester med avseende på vilka fel man hittar och vad man kan missa. (6)

 

b)Varför är det ofta värre när man hittar användbarhetsproblem än när man hittar programmeringsfel? (4)

 

Exempellösning

a) Vid användbarhetstester låter man en användare testa verkliga användningsfall på systemet eller en prototyp. Sedan skriver man ner de problem som användaren stöter på. Detta gör att man hittar de fel som verkligen spelar roll för användaren av systemet. Man kan dock missa fel om det inte finns användningsfall som täcker dem.

 

Vid heuristisk evaluering låter man en expert utvärdera användbarheten hos en produkt. Ofta hittar man med denna teknik många fel som inte ger användaren problem i verkligheten. Man tenderar också att missa problem som användaren kommer att stöta på.

 

b) Programmerare väntar sig att hitta programmeringsfel och har bra metoder för att hitta dessa genom t ex granskningar och tester. Ofta kommer användbarhetsproblem som en överraskning för programmerare. Kanske har man inte användbarhetstestat programmet förrän det är i slutskedet av utvecklingen och då blir det dyrare att implementera ändringar. Man kan heller inte utföra testerna själv eftersom det behövs verkliga användare vilket gör att det är jobbigare att utföra testerna. Om man hittar ett fel är det dessutom inte så att det finns ett givet sätt att rätta det på som det finns för programmeringsfel.

 

Bedömningsmall

a) 1 poäng per rätt beskriven metod. 1 poäng per feltyp man hittar eller missar. Max 6 poäng.

b)  2 poäng per godkänd anledning.

 

Referenser

[Lau] 250-256