Inköp av ett Felrapporteringssytem.

 

Ett företag har beslutat att man vill byta ut felrapporteringssystemet som används i utvecklingsprocessen. Hundratals anställda som jobbar med mjukvaruutveckling arbetar dagligen med systemet. Anledningen till att man vill byta ut det är bland annat för att det är svårt att använda, är långsamt och inte helt anpassat till de processer som man använder. Det finns flera produkter på marknaden som kan tänkas passa in. För att välja rätt ska ett kravdokument utarbetas.

 

a)      Vad är detta för typ av projekt? (2p)

b)      Vilken nivå på kraven är mest lämplig för ett projekt av den här typen? (2p)

c)      ”Pilot experiments” är i det här fallet särskilt lämplig som metod vid insamlingen av kraven och vid validering. Varför? (3p)

d)      Om man ska göra en kostnad/förtjänst (cost/benefit) analys i det här fallet. Vilka faktorer (”hard and soft factors”) bör finnas med? (3p)

 

Bedömningsmall:

           

a)      COTS Tools. (2p)

b)      Produktnivå. Man vill ha en lista med ”features” som man kan jämföra med produktspecifikationer av produkterna som finns på marknaden. (2p)

a)      Vid elicitering: I det här fallet finns ju färdigutvecklade system som dessutom går att få prova gratis. Det vore dumt att inte utnyttja möjligheten att använda dessa som ”prototyper” vid insamlingen av kraven. Man kan lätt identifiera krav genom att på det här sättet upptäcka brister i applikationerna.

Vid validering: Det finns stora risker i sådana här projekt som kan bli kostsamma då det krävs att organisationen och processer anpassas till det nya verktyget. Om verktyget inte riktigt passar in kan man vålla stor skada genom att introducera det. Det är därför väldigt viktigt att man testar det i förväg, för att validera att det verkligen är det här man behöver.

Bedömning: Man bör beskriva fördelar vid både elicitering och validering här för att få full poäng.

 

c)      Några ”Hard Factors” är:

·        Utbildning av personal

·        Leverantörens pris.

·        Användarnas tids- och effektivitetsvinst

 

Några ”soft factors” är:

·        Användarnas tillfredställelse. Underlättar utvecklingsarbetet, leder till ökad tillfredställelse hos användarna (utvecklare/testare).

·        Kvaliteten på de egna produkterna. Om man underlättar felrapporteringen och förbättrar processerna bör kvaliteten på det man utvecklar öka.

Det kan tänkas finnas flera… 1 poäng för varje rimlig faktor.