Uppgift

Moderna bilar får allt fler och fler finesser. De har avancerade klimatanläggningar, navigationssystem, avancerade stereoanläggningar med dvd-spelare och tv, möjligheter att ställa in hårdheten på fjädring och stötdämpning och så vidare. Därför krävs en stor mängd knappar på bilens instrumentpanel för att styra alla funktioner.

Då BMW skulle utveckla en ny version av sitt flaggskepp, 7-serien, kom man fram till att det fanns cirka 800 olika funktioner och inställningar man kunde påverka. 800 knappar hade blivit helt oöverskådligt så därför tog man fram ett alternativ, iDrive. Med iDrive kunde man sköta alla 800 funktionerna med en enda ratt. Den använder man till att navigera runt i ett omfattande menysystem som visas på en bildskärm överst på instrumentpanelen. Man kan rotera ratten och den går att trycka ned och lyfta upp. Systemet är uppdelat i flera menyer. Den första menyn har 8 valmöjligheter och de flesta undermenyer har i sin tur 8 valmöjligheter. Det blir ganska många menynivåer för att täcka in 800 funktioner.

I sett alla kunder och potentiella kunder tycker att iDrive är mycket svårt att använda och systemet är väldigt illa omtyckt. För att nå till en specifik funktion är man tvungen att bläddra sig fram mellan flera menyer och det är direkt trafikfarligt att göra några inställningar under färd eftersom man är tvungen att titta noga på bildskärmen så man inte råkar välja fel och hamna i en helt annan undermeny än den man tänkt sig. Det finns inte heller någon möjlighet att gå direkt till första menysidan.

Uppgift 1

Någonting i kravprocessen har uppenbarligen gått fel. Nämn ett par fel BMW kan tänkas ha gjort? (2p)

Uppgift 2

Vilka tekniker anser du hade varit lämpliga för att elicitera fram krav till iDrive? Nämn åtminstonde 4 stycken (8p)

Rättningsmall

Uppgift 1

1p ges för varje rimligt fel som anknyter till kravhantering. Nedan följer ett par exempel på vad vi anser vara rimliga fel. Det går säkerligen att komma på ytterligare rimliga problem.

Uppgift 2

Generellt får man 2p per teknik om man har motiverat väl varför denna är lämplig att använda. Dålig motivering ger 1p avdrag. Ingen motivering ger 1.5p avdrag. Nedan följer exempel på eliciteringsmetoder vi finner lämpliga. Det kan även mycket väl tänkas att någon annan metod passar med en tillräckligt god motivering.