Tentauppgift 5, grupp M

 

Elisabeth, Guri och Oskar, studenter vid LTH, har precis fått i uppgift att programmera ett system för styrning av en automatisk tennisbollsmatare.  Kraven på tennisbollsmataren har samlats in av läkarstudenter och är sålunda bristfälliga, vilket gruppen vet om, men läkarstudenterna är vana tennisspelare och de vet precis vad de vill ha ut av de färdiga produkterna.

Man vet följande om den maskin som systemet skall kontrollera:

 

-         En korg med bollar som också fungerar som en våg.

-         En funktion som efter varje avfyrning matar in en boll i taget in i ett avfyrningsrör.

-         En fjäder som spänns (hårdheten reglerbar) och skjuter i väg en boll obegränsat långt ut ur avfyrningsröret.

-         En timer som reglerar avståndet (i tid) mellan utskjutna bollar.

 

Kravspecifikationen:

 

1)      De hårdast utskjutna normalhårda tennisbollarna skall landa 10 meter längre bort än de lösast utskjutna bollarna och det skall finnas tre lägen däremellan.

2)      Maskinen skall säga till när bollarna i korgen är slut.

3)      Maskinen skall kunna skjuta ut bollar med 5x sekunders mellanrum, 1 < x < 6.

 

Frågor:

a)

Nämn en lämplig eliciteringsteknik för att hämta tillräcklig information om maskinen och en lämplig teknik för att komplettera kravspecifikationen. Motivera. 1 poäng.

 

b)

Krav 1 saknar tydligt ett av följande kvalitetsattribut:

Precist

Verifierbart

Genomförbart

Spårbart

 

Förklara vilket och varför. 1 poäng.

 

c)

Under eliciteringsprocessen inser Elisabeth, Guri och Oskar att de nog kan hoppa av vardagstristessen på LTH och tjäna sitt levebröd genom att sälja tennisbollsmatare.

De överger helt och hållet den ursprungliga planen och börjar fila på en helt ny produkt. En stor internationell kedja som säljer allt inom sportartiklar är intresserade av idén och erbjuder riskkapital om de får ensamrätt på försäljning av produkten. Elisabeth, Guri och Oskar tackar ja. Vid det här laget har man undersökt marknaden och förstått att konkurrensen är relativt liten och att de potentiella köparna är mer intresserade av kvalité en pris.

Behöver de studera marknadsdriven eller kontraktsdriven produktplanering? Joachim Karlsson beskriver i en av sina rapporter skillnader mellan marknadsdriven och kontraktsdriven planering. Motivera ditt val med 6 faktorer som förklarar skillnader däremellan. Varje faktor ska kortfattat motiveras med en förklaring som kopplar teorin till det här specifika fallet. 6 poäng.

 

d)

Elisabeth, Guri och Oskar har hyrt ett kontor och köpt in en dator för utveckling av programvaran till bollmataren. Produktionen av maskinerna ska man outsourca till tredje part.

Efter att ha gjort laboration 2 i kravhanteringskursen vill Oskar köpa in en avancerad och kraftfull kravhanterings-mjukvara.

Hjälp Elisabeth och Guri att med två argument övertyga Oskar om att det inte är en bra idé. 2 poäng.

 

 

Svar:

 

a)

maskinen:

Dokument studier: För att lära sig om alla maskiners funktioner, inputs och outputs.

 

Kravspecifikationen:

Intervju: För att tennisspelarna på ett mer utförligt sätt kan förklara precis vad de är intresserade av.

 

Om studenten väljer en annan teknik ska det på ett trovärdigt sätt förklaras att det är tillräckligt för att erhålla all nödvändig information. 

 

b)

Precist:

Det framgår inte hur långt bollarna ska skjutas, bara hur långt mellanrum det ska vara mellan den som går längst och den som går kortast.

 

Rätt svar ger en poäng.

 

c)

Marknadsorienterad produktplanering

 

Korrekt beskriven faktor med förklaring ger en poäng. Faktorer som inte är exakt överensstämmande med tabellen i Karlssons rapport ges poäng om de har samma andemening.

 

Många kunder: Sinsemellan oberoende kunder över hela världen

 

Många konkurrenter: Som talet är uppställt föreligger det ingen stor konkurrens på marknaden men den existerar. I motsats till i det kontraktdrivna fallet.

 

Stor frihet i val av innehåll: Grundkravet är att bollar ska skjutas ut. Utöver det finns det många olika sorters funktioner som kunden skulle kunna uppskatta

 

Stor frihet i val av leveranstid: Ingen väntar på produkten eftersom den ska säljas till hittills ovetande kunder

 

Stor frihet i prissättning: Produkten är en maskin som säljs för att användas av privatpersoner och tennisklubbar under en lång tid och priset är inte av avgörande betydelse för framgången.

 

 

Huvudsakligt mål: Lönsamhet genom att sälja en produkt på en världsvid marknad. Tid till marknaden är alltså intressantare än att uppfylla en specifikation. Kunderna har inga krav på produkten eftersom de inte har beställt den.

 

 

Framgångskriterier: Lönsamhet, volym och marknadsandelar. Företaget säljer sina produkter till privata kunder och förtroendefrågor gällande acceptans och tillfredsställelse är inte lika viktiga som i fallet med kontraktskunder där kunden är mer medveten om vad den vill ha.

 

Flera på varandra följande releaser: Nöjda kunder kommer att återkomma och då vilja ha ut mer av det nya köpet än det första köpet.

 

Mindre formell specifikation: Det föreligger inga på förhand bestämda krav från kunderna.

 

Ofta inte kända eller identifierbara kunder: Kunderna är i alla åldrar, av alla kön och från alla länder där man spelar tennis.

 

Liten närhet till kunderna: Produkten säljs via återförsäljare.

 

Process: Kraven samlas in och prioriteras enbart ur Cost/Benefit-synpunkt.

 

Utvecklarnas relation till produkten är långsiktig:

I dagsläget är det företagets enda produkt.

 

 

d)

Tänkbara förslag är:

 

Eftersom man ska utveckla ett förhållandevis litet system och efter det bara göra uppdateringar av detsamma är det onödigt att ha ett kraftfullt verktyg för kravhantering.

 

Eftersom man bara är tre personer i företaget är det onödigt att ha en mjukvara som har tagits fram för att stödja stora utvecklingsprocesser där många personer är inblandade.

 

Eftersom utvecklingen sker vid bara en dator borde det inte vara några problem att ha en bra uppsikt över utvecklingen av systemet med mer grundläggande metoder.

 

Två godkända svar ger en poäng vardera.

 

Övriga förslag som också syftar på att företagets kravhanteringsprocess är för liten för att motivera köpet av en mjukvara ges en poäng.