Lunds Tekniska Högskola                                                                                      2005-02-23

Kravhantering ETS170

 

Grupp K                                                                                              Josef Granqvist (d00jgr)

                                                                                                      Majk Kruszewski (e04mkr)

                                                                                                              Erik Wiktorin (d00ew)

 

K5 – Checking with a CRUD Matrix

Syfte

Syftet med frågan är att testa studentens kunskap om CRUD matrisen och grundliga förståelse av andra metoder i Checking in Isolation.

Fråga

 

       Entity

 

Task

Entity X

Entity Y

Entity Z

Task A

CU

D

R

Task B

 

CD

D

Task C

RU

CU

 

(kaffefläck)

D

R

CU

 

a)      Ovanstående figur har ett visst namn enligt Lauesen. Förklara vad den heter och vad de olika bokstäverna står för.

b)      Karl Kravhanterare har spillt kaffe på det understa hörnet av tabellen. Vad ska där stå och vad är den understa raden till för?

c)      Vad säger den understa raden om varje enskild entitet? Vad är styrkorna med att visa data genom denna typ av tabell?

d)      Denna tabell är en viss typ av metod för Checking in Isolation dvs. att man baserar granskingen endast utifrån kravspecifikationen. Den här typen av check heter Consistency check. Det finns även två andra metoder som nämns i Lauesen för denna typ av granskning: Structure och Content. Välj en utav dem och redogör skillnaden mellan denna och Consistency checken.

 

Bedömningsmall

a) CRUD-matris: Create / Read / Update / Delete enligt s. 386 Lauesen.

 

Denna fråga är i princip en upprabblingsfråga. Dock tycker vi att den är motiverad tack vare följdfrågorna.

 

b) Texten Missing skall stå i det nedersta hörnet. Den understa raden visar vad som saknas i kolumnerna. Bokstaven som saknas symboliserar den funktionalitet som inte finns för den valda entiteten.

 

 

c) Entitet X: D saknas dvs. det går inte att ta bort entiteten.

    Entitet Y: R saknas dvs. det går inte att se egenskaper eller värden för entiteten.

    Entitet Z: C och U saknas dvs. det går varken att skapa entiteten eller uppdatera dess egenskaper.

Styrkan med att visa data i en CRUD-matris är att man lätt får en överblick över hur entiteterna hanteras och förändras i de olika aktiviteterna. Man får en överblick och kan dessutom hitta nya krav i de olika aktiviteterna (Lauesen s. 434).

 

d) CRUD matris är en typ av Consistency check dvs. den testar om en krav specifikation är konsekvent och enhetligt. Andra typer av Checking metoder som nämns i Lauesen är Structure checks och Content Checks.

 

Content vs Consistency: Här är det viktigt att studenten håller tungan rätt i mun. Båda metoderna syftar på att något saknas. Det viktigaste är att studenten redogör VAD det är som saknas i varje och förklarar detta. I en Content check syftar man på innehållet i själva dokumentationen. Är innehållsförteckningen fullständig? Finns alla delar med? Är allt innehåll i rätt del av dokumentet? I Consistency checken jämför man de olika delarna med varandra för att hitta motsägelser och/eller inkonsekvens från författarens sida. Är alla specade events omhändertagna av user tasks eller funktionalitet? Är all data som nämns i dokumentet beskrivet i en datamodell eller representerat i ett Virtuellt fönster?

 

Structure vs Consistency: Structure checks granskar strukturen av dokumentet dvs. svarar på sådana frågor som: Är kraven verifierbara? Är kraven relevanta? Förklaringar på tabeller, grafer och bilder. Finns det? Osv. Consistency check svarar på frågor rörande aktiviteter och funktionalitet istället för frågor om kraven och dokumentets uppbyggnad.