Uppgiften behandlar Kravhanteringsverktyg.

 

a)      Vad kan ett kravhanteringsverktyg hjälpa till med? (5p)

b)      Ange några populära kravhanteringsverktyg som finns ute på marknaden, samt vilka företag som säljer dem. (5p)

 

Bedömningsmall:

 

a)      Följande svar ger 1 poäng vardera (max 5p):

·        Upprätthålla spårbarhet, bakåt och framåt i utvecklingsprocessen. Man kan få hjälp med att se hur förändringar i kraven påverkar utvecklingsarbetet och vice versa.

·        Ge alla i projektet tillgång till kraven på ett kontrollerat sätt.

·        Prioritera krav och få resultatet presenterat för sig t ex i form av ett diagram av typen värde/kostnad.

·        Versionshantera kraven. Har man många produkter som bygger vidare på varandra är det viktigt att kunna versionshantera kraven.

·        Underlätta sökning och filtrering av kraven.

 

b)      Följande verktyg har använts på laborationerna och de bör man känna till (1 poäng för rätt namn och 1 p för varje företag, max 5p):

·        CaliberRMBorland

·        DOORS – Telelogic

·        RequisitePro – IBM (Rational)

·        Focal Point