Tentamensproblem 5 -- Intressentanalys

Fallbeskrivning: Musikförsäljning över nätet

En skivaffär har upptäckt att deras lönsamhet sjunkit kraftigt och man vill därför utöka sin verksamhet till att sälja musik direkt över nätet i någon form av komprimerat ljudformat (t.ex. ogg, mp3, aac, wma och FLAC).

Tanken är att kunderna ska kunna söka efter den musik de tycker verkar intressant. Både någon form av sökfunktion samt olika listor (genre, skivbolag, artist) bör finnas.

Det ska gå att köpa såväl enskilda låtar som hela album. Dessutom vill man kunna erbjuda en prenumerationstjänst där kunderna betalar en fast månadsavgift för fri nedladdning av hela sortimentet. Kunderna ska kunna provlyssna musiken innan de köper något.

Då man vill kunna sälja till så många kunder som möjligt vill man erbjuda musiken i så många olika format som möjligt. Det finns en hel uppsjö av olika ljudformat i dagens läge och en av de mer populära musikspelarna stödjer ett format (aac) som majoriteten av de övriga musikspelarna helt saknar. Olika musikförlag och skivbolag har dessutom olika krav på hurpass väl musiken måste skyddas från kopiering, vilket kan begränsa vilka ljudformat man kan erbjuda.

1

Nämn minst fyra tänkbara intressenter till projektet som beskrivs ovan. (1p)

2

Gör en kort intressentanalys av två av intressenterna från fråga 1 med hjälp av fallbeskrivningen. Den är ganska kortfattad, men gör egna rimliga antaganden ifall du tycker att någon information saknas. (8p)

3

Att försöka göra en intressentanalys utifrån en text är för det mesta en inte särskilt god idé. Hur bör man egentligen göra? Nämn även vad för slags kunskap man kan tänkas elicitera fram. (1p)

Lösningsmall

1

Tänkbara intressenter är till exempel affärsinnehavaren, kund(erna) till musikaffären, skivbolagen, musikförlagen, artisterna, utvecklarna av tjänsten, andra musikaffärer och musikaffärens internetleverantör. Kommer någon på något annat vettigt duger naturligvis det också. Fyra eller fler intressenter ger 1 poäng, tre eller två ger 0.5 poäng och en eller inga intressenter ger 0 poäng.

2

Minst tre intressenter bör man kunna identifiera och skriva om utifrån texten. Följande punkter ska kommenteras för varje intressent:
 • Vilket eller vilka mål har de med systemet?
 • Vad vill de bidraga med, eller vad förväntar de sig att få ut av systemet?
 • Vilka risker och kostnader ser de med systemet?
 • Vilken sorts lösningar och leverantörer tänker de sig?
  Varje fallbeskrivning ger 4 poäng. För varje punkt i listan ovan som saknas eller saknar rimligt svar drar man av 1 poäng. Till exempel är världens undergång eller krig inte rimliga svar på risker och kostnader. Lyckas man helt med båda intressenterna får man följdaktligen totalt 8 poäng. Svaren behöver inte vara lika långa som exempelsvaren nedan. Här följer några exempel på hur analysen kan se ut:

  Affärsinnehavaren
  Affärsinnehavaren har som mål att öka sin lönsamhet med sitt musikförsäljningssystem. Eftersom affären numera är internet-baserad hoppas innehavaren på att man får många nya kunder, kanske till och med från andra länder.

  Det här är den intressent som kommer att betala för systemet. Dessutom tillkommer avgifter för att licensiera musiken. Annat som affärsinnehavaren kan bidraga med är att bidraga med innehållet genom att köpa in musik från olika musikförlag och artister.

  En risk med systemet är att någon bryter sig in i det och laddar ned material utan att betala för det. Kostnader under kontinuerlig drift dels service och underhåll av såväl siten som hårdvaran och dessutom måste ny musik köpas in och de licenser man redan har måste förnyas. Andra risker är att hårdvaran går sönder eller att internetleverantören får problem med trafiken till tjänsten.

  Det beställaren tänkt sig är en webblösning där man ska kunna söka i en databas som innehåller all musik som finns till försäljning. Man kan tänka sig ta betalt med kreditkort och med checkar, som får skickas med vanlig post till skivaffären. De leverantörer som kan bli aktuella är dels ett stabilt företag med god renommé inom systemutveckling för utvecklingen av systemet. Dessutom behövs skivbolag, förlag och även enskilda artister för att leverera musiken till affären.

  En kund till musikaffären
  Kunden vill kunna finna sin musik snabbt och enkelt. Dessutom vill man kunna handla sin musik så billigt som möjligt. Det vore dessutom ett mervärde för kunden om denne upptäckte ny musik genom att få provlyssna i musikaffären. Dessutom vill kunden kunna spela upp den hemköpta musik utan problem på sina musikspelare.

  När affären väl är igång bidrar kunden med intäkter, genom att köpa musik. Dessutom bidrar kunden indirekt med statistik för vad som är populärt eller inte, vilket underlättar beslut om vad för musik man ska köpa in till affären. Kunden skulle kunna tänka sig ställa upp på enkäter eller kortare intervjuer om vad man skulle vilja ha för funktionalitet i musikaffären om man fick ladda ner en låt gratis.

  Riskerna med att handla över nätet är att man riskerar att någon illasinnad kommer över ens kreditkortnummer. Dessutom riskerar överföringen mellan skivaffären och den egna datorn att bli avbruten eller bli felaktig (man får en korrumperad fil). Man kan råka radera ut sin nyinköpta musik av misstag eller man kan råka köpa musik i fel ljudformat. Kostnaderna är främst de kunden får vid inköp av musik eller prenumeration från affären. Man kan även tänka sig att kunden även tar hänsyn till kostnaden för sitt internet-abonnemang.

  De lösningar kunden tänker sig är en sida där det snabbt går att söka efter den musik man är intresserad av. När det väl kommer till betalning vill man kunna betala med sitt kreditkort på ett säkert sätt. Litar man inte på säkerheten över nätet är det bra om det går att betala med check istället. Den leverantör kunden ser är främst musikaffären och eventuellt banken.

  3

  Man bör helst ha någon form av möte där man samlar alla intressenter. (0,5p) Även mindre möten eller enskilda intervjuer duger för att få den halva poängen.

  Ett av kunskapsområdena nedan räcker för att man ska få 0,5 poäng. Man kan använda intressentanalys till att ta fram kunskap om mål och huvudfrågor med projektet, nuvarande problem, konflikthantering, åtaganden och förbindelser, konsekvenser och risker, idéer för framtida system eller för krav. (se fig. 8.2 i Lauesen).

  Sammantaget ger frågan alltså 1 poäng.