Tentamensuppgifter 5 – Marknadsdriven produktledning

 

Frågor

 

1.   I marknadsdriven produktledning pratar Porter om fem krafter som påverkar alla produktutvecklande företag. Nämn tre av dessa och vad de innebär. (3)

 

 

2.   Kan man vara konkurrent med sig själv? Argumentera för ditt svar. (1)

     

 

3.   Du har startat ett företag som hjälper ledare på företag med att hantera sin stress.

      Är ett spa (klinik för avslappning) i området dina indirekta eller direkta konkurrenter? Motivera (1)

På vilket sätt kan ni hjälpa varandra att få kunder och på vilket sätt kan ni konkurrera ut varandra? (1)

 

 

4.   En värdeanalys av en produkt är väldigt viktig innan den ska introduceras i marknaden. Den sker i två delar, kundvärderingsanalys och intervärdesanalys.

      Vad innebär dessa? Är någon av dessa viktigare än den andra? Motivera (2)

 

 

5.   Trots att en liten del av ett projekts tid och kostnader spenderas i kravfasen kostar det väldigt mycket mer att rätta till fel i kraven under projektets senare faser. Vilka problem finns och hur kan dessa lösas för att få mer lättförståeliga och lättföränderliga krav. (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:

 

1.

·        Hot från nya konkurrenter

Nya konkurrenter är en risk som man inte kan förutse och som kan komma att erbjuda bättre, billigare och populärare produkter som man inte kan räkna med. Detta kan göra att lönsamheten försämras.

 

·        Köparnas förhandlingsstyrka

Köparnas förhandlingsstyrka kan få företag att sänka sina priser eller att spela ut konkurrenter mot varandra.

 

·        Leverantörernas förhandlingsstyrka

Leverantörernas förhandlingsstyrka kan på samma sätt som köparnas ändra priset men då till det dyrare eller få en försämring av varor eller tjänster.

 

·        Konkurrens i segmentet

Vill ett företag bli större/mer populär kan den sänka sitt pris, ge bättre eller mer service eller större produktlanseringar. Detta sorts utspel kan främja ett företag men försämra marknaden i stort. Annonsering kan däremot förbättra för företaget och för hela marknaden.

 

·        Hot från substitut

Ett substitut är en vara som kan ersätta den produkt/tjänst som företaget erbjuder. Detta gör att man inte kan sälja sin vara till ett högre pris än substitutet för då kommer endast den att köpas. Hela branschen behövs för att kunna agera mot ett substitut.

 

 

2.   Kan man vara konkurrent med sig själv? Argumentera till varför du gett den svar du gett.

 

·        Man kan konkurrera med sig själv.

·        Detta kan man till exempel göra om man är ett företag som tillverkar skor. Man tillverkar då ofta inte bara ett par skor utan flera modeller.

·        Man annonserar för en ny produkt som liknar en gammal och då konkurrerar det nya produkten med den gamla.

 

 

3.   Indirekta eller direkta konkurrenter:

·        Spaet kan vara en direkt konkurrent eftersom de erbjuder tjänster för kundens avslappning.

·        Spaet kan vara en indirekt konkurrent för samma kund väljer att spendera sina pengar på antingen stresshantering eller spa.

 

 

Konkurrenter eller tvärtom:

·        Båda tjänsterna kan konkurrera med varandra genom att annonsera med samma motto: att de båda är bra på att hjälpa kunden minska sin stress.

·        De kan konkurrera med varandra genom att båda kan erbjuda samma tjänst som tex massage.

·        De kan hjälpa varandra genom att erbjuda paket som består av båda delarna, tex rådgivning och spa.

·        De kan hjälpa varandra genom att rekommendera det andra företagets tjänster som ett vidare hjälp mot sin stress.

 

 

4.    Kundvärdesanalys:

·        Här defineras om varan värderas högt eller lågt av kunderna, detta är viktigt för att kunna maximera värdet för de olika kunderna.

·        Från kundens sida är kundvärdesanalysen mest värd för det är ingen ide att köpa en vara som de inte kommer ha någon som helst nytta av.

·        Samtidigt är det viktigt att inte priset blir allt för högt för då kommer de ändå inte kunna köpa det.

 

Internvärdesanalysen:

·        Den egna organisationen bedömer behoven från ett företagsperspektiv. Detta för att optimera värdet i varje release i relation till tex kostnad och risk.

·        Båda analyser är viktiga för företaget men intervärdesanalys är den som man tar mest hänsyn till. Ett företag ger inte ut en vara som med all säkerhet kommer försätta dem i konkurs.

·        Samtidigt kan de inte ge ut en vara som inte kunden kommer köpa för den ger ingen vinst.

 

5.

·        Hantering av kravrelaterad dokumentation vilket inte endast är kravdokument skrivna av kund och kravdokument skrivna av utvecklare utan även bland annat granskningsmöten och marknadsanalys. Dessa problem kan lösas med hjälp av verktyg som visar kopplingar mellan olika dokument och har support för navigering mellan de.

·        Risken för att utvecklare missförstår domänspecifika koncept kan minskas genom att tillgängliggöra domänexpertis.

·        Eftersom användargränssnittkrav är mer föränderliga än andra krav bör inte dessa krav frysas i dokumenten genom att beskrivas utförligt. Istället ska dessa valideras med hjälp av ett bra presentationsverktyg.

 

 

Rättningsmall:

 

1.   1 poäng för varje rätt kraft med förklaring till vad den innebär dock max 3 poäng.

 

2.   0.5 poäng om man på något sätt säger ja. 0.5 poäng ytterliggare om man ger en motivering till hur man kan göra detta.

 

3.   1 poäng om för en argumentation till varför de är indirekta eller direkta kunder.

      0.5 poäng för argumentation till hur de kan konkurrera med varandra och 0.5 poäng för argumentation till hur de kan hjälpa varandra.

 

 

4.      0.5 poäng om man förklarat de innebär dock max 1 poäng. 0.5 poäng för varje ny argumentation dock max 1 poäng.

 

5.      1 poäng om man förklarat vilka problem som finns och 1 poäng om man beskrivit en lösning på problemet.