1. En bra kravspecifikation uppfyller flera kvalitetskriterier. Nämn 5 viktiga kriterier och förklara kort vad de innebär.

Svar:       

1.1  Korrekt: Varje krav är korrekt och reflekterar ett av kundens önskemål

1.2  Komplett: Alla nödvändiga krav är inkluderade

1.3  Entydigt: Alla parter är överens om vad varje krav betyder

1.4  Konsistent: Det finns inga motstridiga krav internt i specifikationen

1.5  Rankning för stabilitet och det som är viktigt: Prioritet och förväntade ändringar per krav

1.6  Föränderligt: Lätt att ändra/Behåller konsistensen

1.7  Verifierbart: Möjligt att se huruvida krav är uppfyllda eller ej

1.8  Spårbarhet: Se var kraven kommer från och var de används i designen och koden.

1.9  IEEE kvalitetskrav

·        Spårbara från mål till krav

·        Förståliga av kund och utvecklare

Bedömning: ½ Poäng för varje rätt kriterium med rätt förklaring. (IEEE behövs bara kriteriet) Totalt 3 poäng om samtliga är rätt. (Belöna om man kan alla)

 

  1. Du har fått i uppgift att hjälpa företaget x med deras kravhantering. Utvecklingsledaren säger att de vill ha ett nytt datorsystem. Nämn 4 viktiga hinder du måste överbrygga vid eliciteringen av krav för verktyget.

2.1  Intressenten/Intressenterna kan inte uttrycka vad de behöver

2.2  Intressenten/Intressenterna kan ha svårt att uttrycka vilka uppgifter som utförs dagligen

2.3  Intressenten/Intressenterna har formulerat en lösning ”vill ha ett datorsystem” istället för krav.

2.4  Intressenten/Intressenterna har svårt att föreställa sig nya lösningar

2.5  Intressenterna har motstridiga åsikter

2.6  Intressenten/Intressenterna har svårt att föreställa sig nya arbetssätt

2.7  Svårt att få alla intressenter överens om vilka krav som är nödvändiga respektive lyx

2.8  Krav ändras med tiden

Bedömning. 1 poäng för varje anledning nämnd ovan. 1 poäng för liknande anledningar. Totalt: max 4 poäng

 

  1. Intervjuer och enkäter är två eliciteringstekniker nämn 6 andra

3.1  Observation

3.2  Uppgiftsdemonstration

3.3  Studera dokument

3.4  Brainstorm

3.5  Fokusgrupp

3.6  Workshops (domän/design)

3.7  Prototyping

3.8  Pilot experiment

3.9  Studera liknande företag

3.10                              Fråga leverantör

3.11                              Förhandlingar

3.12                              Riskanalys

3.13                              Kostnad/Vinst analys

3.14                              Mål-domän analys

3.15                              Domän-krav analys

Bedömning: ½ poäng för varje rätt teknik. Totalt: max 3 poäng