Elicitering

a)      Beskriv fem olika problem hos kunden som försvårar eliciteringen

b)      Det finns många skillnader mellan marknadsdriven produktutveckling och kontraktsdriven produktutveckling. Beskriv skillnaderna mellan dessa i förhållandet mellan utvecklare och kunder. (3p)

Hur skiljer utvecklarnas relation till produkten sig mellan marknadsdriven produktutveckling och kontraktsdriven produktutveckling. (2p)

 

 

 

Svar:

 

a)  Första delen är lite av upprabbling, men vi anser ändå att det är så pass viktigt att man är medveten om dessa risker när man arbetar med elicitering. Möjliga svar är:

 

 

Varje rätt svar ger 1 poäng. Max 5 poäng delas ut.

 

b)      Antal: marknadsdriven pu har oftast många fler kunder än kontraktsdriven pu.

Närhet: utvecklarna har oftast mycket mer närhet till kunderna under kontraktsdriven vilket bland annat underlättar kommunikationen av krav och önskemål på systemet.

Kunskap om kunden: marknadsdriven pu riktar sig oftast till inte kända eller identifierbara kunder i motsats till kontraktsdriven.

 

Nämner och beskriver studenten dessa tre skillnader ges 1 poäng på vardera.

 

Utvecklarnas relation till produkten är långsiktig under marknadsdriven pu, medans den under kontraktsdriven pu oftast tar slut då projektet genomförts.

 

Rätt svar på denna del ger 2 poäng.