Tentamentsproblem 4

 

Frågor:

 

1.   Skriv tre anledningar till varför man ska använda inspektion av krav. (1.5p)

 

 

2.  Vad ska man tänka på när man identifierar vilken kravhanteringsmetod (requiriment style) man ska använda? (2p)

 

 

3.  Varför är det så viktigt att man är ordentlig förbered inför ett inspektionsmöte när man är granskare? (1p)

 

4.   En bra kravspecifikation uppfyller ett antal kvalitetskriterier. Ange för dessa fyra vilka riskerna är för kunden och leverantören om inte kvalitetskriteriet är uppfylld: korrekthet, kompletthet, otvetydighet och konsistens. (4p)

 

 

5.  Vilka av dessa delar ska ingå i en kravspecifikation? 0.5 för varje rätt och 0.5 avdrag vid fel val. (1.5)

 

    Användbarhetsproblem

 

    Funktionella krav

 

    Aktörer

 

    Kvalitetskrav

 

    Mål med systemet

 

    Kostnader och risker

 

 

 

 

 


Svar:

 

1. 

 

2. 

 

3.  Syftet med ett inspektionsmöte är att samla in de identifierade defekterarna, diskutera och sammanställa dem. Mötet måste fokuseras endast på defekterna och allt annan diskussion är uteslutet. Man måste då vara väl förbered då detta måste ske effektivt och om alla inte är förbereda finns det risk att alla defekternas inte tas med eller att nivån på hur allvarliga de defekterna inte blir rätt.

 

 

4.  Korrekthet

 

 

Kompletthet

 

 


Otvetydighet

 

 

Konsistens

 

 

5. 

    Användbarhetsproblem

 

     Funktionella krav

 

    Aktörer

 

    Kvalitetskrav

 

    Mål med systemet

 

    Kostnader och risker

 

 


 

 

 

Rättningsmall:

 

1.  0.5 poäng för varje rätt svar, dock max 1.5 poäng.

 

 

2.  1 poäng för varje rätt svar, dock max 2 poäng.

 

 

3.  Följande saker ger 0.5 poäng:

Uppgiften ger dock max 1 poäng.

 

 

4.  1 poäng för varje rätt delsvar, dock max 1 poäng per rubrik.

 

 

5.  0.5 per rätt svar och 0.5 avdrag för fel svar. Max poäng 1.5, minsta poäng -1.5.