Tentamensfrågor Grupp N v.3

 

 1.  
  1. Vad är en heuristisk utvärdering och vad skiljer det från ett användbarhetstest?
  2. Varför bör man inte förlita sig enbart på en heuristisk utvärdering?

 

 1. Luesen använder i boken en definition av användbarhet som förklaras med 5 användbarhets faktorer, 5 punkter. Vilka är faktorerna och vad innebär de?

 

 

 1.  
  1. Varför kan responstiden för ett system räknas till kvalitetskraven/användbarhetskraven?
  2. Du ska köpa ett system som kan hålla reda på dina finanser, göra kalkyler och investeringsbedömningar. Du har vissa krav till utvecklarna och ett av dem handlar om hur länge man ska behöva vänta på att en investeringsbedömning beräknas. Vad ska du tänka på när du formulerar kravet och hur avgör du vilken nivå kravet ska ligga?

 

 

Bedömningsmall

 

 1.  
  1. I svaret bör finnas med att ett heuristiskt test innebär en användbarhetsutvärdering av experter. Användbarhetsexperter går igenom systemet, färdigt system eller en prototyp av något slag, man kan även tänka sig pappersmodeller av en skärm t.ex, och letar efter fel de kan hitta.(max 2p)
  2. Experter upptäcker och påpekar ofta fel som egentligen inte finns för den verkliga användaren. Detta kan bero på att experterna inte har full förståelse för hur användaren fungerar.(max 2p)

 

 1. Hänvisar till s. 255 i läroboken (1p för 1 rätt, 2p för 3 rätt, 3p för 5 rätt)

 

 1.  
  1. Responstiden hos ett system kan vara orsak till stor irritation hos användaren och tillhör därför användbarhetskrav.(1p)
  2. Kravet bör vara anpassat efter hur många som kommer att använda systemet samtidigt, situationen systemet ska användas i påverkar kravet, orealistiska krav kommer att få konsekvenser, anpassa inte kravet efter marknaden utan motivera marknaden att anpassa sig efter kravet, ange en procentsats som förväntas kunna få angiven responstid. Låt utvecklaren fylla i nivån på kravet, de vet vad de kan prestera. Jämför med existerande system.(2p)